Continental: Predikce hospodářských výsledků za 1Q 2014

05.05.2014 11:40:46

Čísla za poslední čtvrtletí loňského roku byla podpořena pozitivním vývojem ve všech divizích firmy. Nejvyššího tempa meziročního růstu dosáhla divize Powertrain vyrábějící hnací ústrojí, kde tržby vzrostly o 8 % y/y na 1,5 mld. EUR.

Celkové tržby se za 4Q 2013 zvýšily o 4 % y/y na 8,4 mld. EUR, což bylo prakticky na úrovni očekávané trhem. Provozní zisk s 9 % y/y růstem na 942 mil. EUR taktéž nepřekvapil. O pozitivní tržní reakci se postaralo až zveřejnění úrovně volné hotovosti. Došlo ke zvýšení FCF na 1,8 mld. EUR z 1,6 mld. EUR v roce 2012. Silnější hotovost znamená snížení čistého dluhu až k 4,3 mld. EUR z předchozích 5,3 mld. EUR.  Míra zadlužení klesla na 46 % z 65 % o rok dříve.

Vysoké zadlužení bylo přitom jedním z velkých strašáků investorů z minulých let. Kvůli vysokému dluhovému břemenu byl dokonce úvěrový rating firmy na čas sražen až do neinvestičního pásma.

Predikce výsledů za 1Q 2014

Management společnosti vydal 25. dubna předběžné hospodářské výsledky, čímž blíže konkretizoval výhledy dané na začátku tohoto roku. Tržby by se měly zvýšit o 4,5 % y/y na zhruba 8,4 mld. EUR, na čemž nesou největší podíl zvýšené prodeje výrobků, jako jsou pneumatiky a brzdící systémy. Na úrovni provozního zisku je vedení ještě o poznání více optimistické. Predikuje totiž robustní růst o takřka 30 % y/y až na 953 mil. EUR (nad úroveň současného tržního očekávání). Takto silný růst je dán jednak mimořádně slabou srovnávací základnou z loňského roku, kdy došlo k poklesu provozního zisku o 3,6 % y/y na 745 mil. EUR a jednak i příznivým vývojem cen vstupních surovin.

EBIT marže by měla za 1Q dosáhnout úrovně 10,8 %, což je o 0,8 pb více než dříve uváděný výhled managementu pro celý letošní rok. Díky dosavadnímu silnému vývoji došlo v předminulém týdnu ke zvýšení této predikce na 10,5 %, což ovšem považujeme za stále velmi konzervativní odhad. Management Continentalu si tak, jako již tradičně, ponechává určitý prostor k případnému pozitivnímu překvapení.

Vzhledem k tomu, že trh již byl prostřednictvím předběžného reportu informován o vývoji během 1Q, je velmi omezen prostor pro případné překvapení. Nových informací by se investoři mohli dočkat spíše ve vztahu k úrovni volné hotovosti a možnostem jejího využití. Za nejpravděpodobnější přitom považujeme pokračování ve snižování zadlužení a akvizice menších společností. Část hotovosti bude použita i na výplatu dividendy, která by se měla v meziročním srovnání zvýšit o 0,25 EUR na 2,75 EUR (1,5 % aktuální dividendový výnos).

Kompletní predikce ke stažení zde. zde. (497,95 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář