Continental: Flash analýza výsledků hospodaření za 3Q2014

04.11.2014 9:23:13

Dnes zveřejněné výsledky Continental byly do značné míry pokřiveny dopady konsolidace podnikové struktury. Čísla očištěná o tyto vlivy jsou uvedena v tabulce výše, z níž vyplývá, že se firmě nepodařilo dosáhnout na úrovně očekávané trhem.

Již celkové výnosy byly reportovány na mírně nižší hodnotě, než s jakou počítaly analytické odhady. Nutno však podotknout, že podstřelení není nikterak významné. Větší rozdíl již vidíme na úrovni EBITDA, která s 1,2 mld. EUR zaostala o 11 % oproti předpokladům. Od této úrovně se následně horší než očekávané výsledky táhnou až po čistý zisk.

Pozitivní ovšem je, že Continental nenásledoval příkladu Michelinu a nesnížil své výhledy pro letošní rok. V platnosti tak zůstává po výsledcích za 1H zvýšený odhad vývoje provozních marží počítající s udržením 11% hladiny. Management společnosti dokonce naznačil, že to může být ještě více, čemuž ostatně nasvědčuje i silný vývoj za dosavadních devět měsíců. V rámci tohoto období totiž provozní marže dosáhly úrovně 11,5 %. Poslední kvartál roku by tak musel být nestandardně náročný, aby se nepodařilo udržet úroveň nad 11 %. K růstu ziskovosti pomáhá zejména pokračující trend poklesu cen přírodního kaučuku, jakožto nejvýznamnější výrobní suroviny Continental. Ceny této komodity propadly během 3Q na nejnižší úrovně za posledních pět let, přičemž firma ve svých předpokladech počítá s dalším poklesem.

Pozitivní trendy lze najít i v bilanci firmy. Od 4Q loňského roku se podařilo snížit čistý dluh o více než 1,6 mld. EUR na současných 2,4 mld. EUR. Zlepšuje se také tempo generování volného cash flow. Nově firma očekává růst volné hotovosti až na úroveň 1,8 mld. EUR ke konci letošního roku, což je o 300 mil. EUR více, než s čím počítaly původní odhady. Toto zlepšení výhledu je dáno zejména efektivnějším řízením pracovního kapitálu a také tím, že většina nákladů spojená se změnami v podnikové struktuře neměla dopad na peněžní toky. Silné cash flow firmy indikuje udržitelnost současné progresivní dividendové politiky. Jen připomínáme, že dle tržního konsensu by mělo v příštím roce dojít k růstu dividendy z letošních 2,5 EUR až na 3 EUR. Většímu rozdělení hotovosti mezi akcionáře brání kromě snižování dluhu i akvizice, jako například nedávný odkup společnosti Veyance za 1,4 mld. EUR.

Celkově hodnotíme nové informace jako mírně pozitivní. Negativní překvapení v podobě nižších než očekávaných výsledků za 3Q je více než kompenzováno udržením stávajících výhledů (i přes objektivní oslabení trhu) při navýšení odhadů vývoje cash flow. Akcie Continental reagují na zveřejnění výsledků růstem o adekvátních 1,5 % na 159,2 EUR.

Kompletní flash analýza ke stažení zde. zde. (493,08 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář