CME: změna cílové ceny a investičního doporučení

16.12.2010 8:21:58

Od naší poslední analýzy v březnu t.r. se na trhu s televizní reklamou poněkud změnily poměry. Původně předpokládaný mírný růst se většinou nedostavil (jen na několika málo trzích) a společnost během roku adekvátně tomu snížila svoje výhledy, které pak následně při posledních výsledcích potvrdila. Výhled hospodaření pro celý tento rok tak činí v oblasti tržeb $710 mil. až $725 mil.  a v provozním zisku před odpisy EBITDA $110 až $115 mil. Tyto výhledy podle našeho názoru společnost naplní, nicméně i my jsme původně očekávali lepší výsledky.

CME také přehodnotila svoji investiční strategii, kdy po velké divestici na Ukrajině a investici v Bulharsku své aktivity na tomto poli v současné době omezí pouze na menší nákupy. Aktuálně vysoký stav hotovosti (cca $300 mil.) plánuje nyní použít buď  k tomuto účelu, nebo ke snížení dluhu. Od naší poslední analýzy také došlo na částečné refinancování stávajících dluhů, firma tak aktuálně nemá finanční závazky splatné před rokem 2013. Koncem roku také bylo rušno v personální oblasti ve společnosti CET 21, a to jak v české (TV Nova) tak slovenské části (TV Markíza), kde se odehrály změny na nejvyšších postech. Skupinu také zcela opouští Petr Dvořák, bývalý šéf CET 21 a dosavadní vicepresident pro vysílání.

Za změnou našeho pohledu na společnost tedy stojí zejména:

  • přehodnocení vývoje reklamního trhu v regionu a jeho dopad na hospodaření společnosti
  • aktualizace parametrů a změny v modelu oceněníNa základě změn v našem modelu ocenění metodou DCF stanovujeme pro akcie společnosti Central European Media Enterprises Ltd. roční cílovou cenou ve výši   23,1 USD / 435 Kč, vzhledem k prémii ve výši 14,7% k poslední závěrečné ceně akcie na trhu Nasdaq v USA 19,7 USD, stanovujeme dle metodiky uvedené v závěru dokumentu investiční doporučení na stupni „akumulovat", čímž potvrzujeme předchozí doporučení. Původní cílovou cenu z 11. března 2010, 32,7 USD/612 Kč,  snižujeme o 27%.Plné znění analýzy ke stažení zde zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář