CME: snížení cílové ceny a investičního doporučení

16.06.2009 7:25:44

Od našeho obnoveného pokrytí společnosti Central European Media Enterprises Ltd. (CME) v říjnu 2008 se výrazně změnily tržní podmínky jak v celkové ekonomice zemí střední a východní Evropy, tak na trhu s televizní reklamou. Období předešlého růstu tržeb společnost je za námi a aktuálně firma prochází problematickým obdobím. To se projevuje také na akciovém trhu, kde byly akcie firmy v posledním kvartálech „podrobeny" objemným prodejům a ze svých maxim klesly o více než 90%. V posledních týdnech však akcie společně s celkovým sentimentem na trzích opět rostou, podpořeny navíc významnou akvizicí.

Hlavním důvodem ke změně našeho ocenění společnosti je zejména vývoj na mediálním trhu. V 1Q 2009 vykázala společnost pokles tržeb o cca 40% y/y. Současná ekonomická krize samozřejmě doléhá zprostředkovaně na mediální trh, kdy se hospodářské problémy zadavatelů reklamy promítají do úspor v reklamních výdajích. Společnost si však i přes negativní tržní vývoj zachovává některé aspekty, na kterých lze stále stavět růstový potenciál. Jednak je to stabilní tržní podíl stanic na vyspělých trzích, jako je především Česká republika a Rumunsko, dále je to stále celková nevyspělost trhu s televizní reklamou v regionu CEE. Společnost je také relativně úspěšná ve snižování nákladů, včetně personálních. Nicméně negativnímu dopadu na hospodaření zabránit nelze.

Významnou zprávou týkající se společnosti je vstup mediálního gigantu Time Warner do CME. Transakce oznámená v březnu 2009 zahrnuje vydání nových akcí v celkové hodnota cca 240 mil. USD, čímž Time Warner získal v CME podíl 31%. Tato transakce dala akciím výrazný růstový impuls a i z dlouhodobého fundamentálního hlediska ji hodnotíme pozitivně.

Během roku 2008 došlo také k dalšímu zvýšení zadlužení společnosti, kdy celkový dluh dosahuje téměř výše tržeb za rok 2008 (poměr Debt/Equity 106%) Dluhová situace společnosti se zhoršila díky financování akvizičních aktivit. Podle našich odhadů bude v budoucnu  nutné část dluhu refinancovat, buď vydáním dluhopisů nebo nových akcií.

Na základě změn v očekávaných výhledech hospodaření společnosti zapříčiněných světovou krizí a také na základě změn parametrů v modelu ocenění FCFF jsme přistoupili ke snížení cílové ceny pro akcie společnosti Central European Media Enterprises Ltd. z původní hodnoty 81 USD / 1490 Kč a stanovujeme novou cílovou cenu 19,2 USD / 376 Kč. Původní cílovou cenu jsme tedy snížili o 76 %. Nová cílová cena znamená diskont ve výši 7,8% k poslednímu závěrečnému kurzu na US trhu, a proto také snižujeme naše původní investiční doporučení „koupit" / „buy" a vydáváme nové investiční doporučení na stupni „držet" / „hold".

 

Plné znění analýzy ke stažení zde: CME_JUN_2009.pdf CME_JUN_2009.pdf.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář