CME: predikce výsledků za 4Q 2012

26.02.2013 10:45:06

Mediální společnost CME podle našeho názoru investory opět nepotěší zejména výhledy na letošní rok. Za 4. čtvrtletí očekáváme tržby ve výši 250 mil. USD, což by implikovalo téměř 10% meziroční pokles. Největší zhoršení výkonnosti vyjádřené v USD očekáváme na českém trhu, kde podle našeho odhadu klesly meziročně tržby o 16,3%. Vzhledem k tomu, že Česká republika tvoří zhruba 31% tržeb a zprávy od inzerentů TV Nova nejsou nijak optimistické, rok 2013 bude podle našich odhadů pro CME obtížný.

Rostoucími segmenty by měly být opět pouze Nová média a Media Pro Entertainment. U Nových médií očekáváme meziroční růst o 7%, Media Pro Entertainment by měl dosáhnout růst externích tržeb kolem 20%. Podíl těchto dvou perspektivních segmentů na celkových tržbách tak vzrostl z 8,6% v roce 2011 na 12,2% v roce 2012, což považujeme za cestu správným směrem.

Hlavní provozní ukazatel EBITDA podle našeho modelu dosáhne 72,6 mil. USD, tedy -9,2% y/y při EBITDA marži 29%. Provozní výsledek bude podle našeho názoru jednorázově negativně ovlivněn odpisem goodwillu. K tomu firma pravděpodobně přistoupí (stejně jako ve 4Q 2011). Ale vzhledem k revizím hospodaření, které management v průběhu roku dělal, si myslíme, že goodwill bude tentokrát výraznější. V našem modelu počítáme s odpisem 150 mil USD, nicméně rozpětí může být mezi 50 - 200 mil. USD. To by mělo vést k čisté ztrátě ve výši 142,6 mil. USD.

Jedním z bodů konferenčního hovoru by měla být komplikovaná situace v TV Nova. V posledních týdnech se objevují informace, že mnoho z nejvýznamnějších zadavatelů reklamy odmítá podepsat smlouvy na rok 2013 kvůli cenám někdy i o desítky procent vyšším, než v roce 2012. TV Nova argumentuje tím, že ceny nejsou vyšší, pouze nejsou uplatňovány slevy. Efektivně to ovšem skutečně znamená výrazné zdražení, na kterém management trvá, proto některé firmy přechází ke konkurenci. Vzhledem k důležitosti TV Nova v rámci celé firmy považujeme tuto "kauzu" za vážnou.

Dalším důležitým bodem je podíl největšího akcionáře Time Warner. Tomu končí v květnu 2013 dohoda s dalším velkým akcionářem R.Lauderem o nenavyšování podílu. Očekáváme, že po expiraci této dohody navýší Time Warner podíl přes 50%. Tím by se společnost CME včlenila do Time Warner, který by mohl použít vlastní zdroje na odkoupení některých tranší dluhopisů CME. Celá tato transakce by pravděpodobně vedla k výrazně levnějšímu financování, avšak pro stávající akcionáře by to nemuselo být nutně pozitivní. Pokud by Time Warner navýšil podíl přes emisi nových akcií CME, které jsou aktuálně na velmi nízkých cenách, pro stávající akcionáře by toto ředění mohlo mít významný negativní efekt.

Celá predikce výsledků ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář