CME: predikce výsledků za 2Q2012

23.07.2012 13:11:56

Druhé čtvrtletí bývá tradičně pro mediální společnost CME silnější než první čtvrtletí. Nicméně prohlubující se evropská dluhová krize, která působí na zadavatele reklamy, je důvodem našeho sníženého optimismu, což se netýká pouze 2.čtvrtletí, ale i zbytku roku. Stejně tak posilující americký dolar má a bude mít negativní vliv na tržby, když v našem modelu predikujeme další oslabení středoevropských měn vůči USD po zbytek roku.

Ve 2Q očekáváme tržby ve výši 231 mil. USD, což je o 38% více než v minulém čtvrtletí. Na meziroční bázi předpokládáme pokles tržeb o 7,5%, když hlavním důvodem je meziroční oslabení měnových kurzů středoevropských měn vůči americkému dolaru. Co se týče tržeb v národních měnách, tam predikujeme pokles na meziroční bázi na trzích v České republice a v Rumunsku (-2%), na ostatních trzích dojde podle našeho názoru k mírnému meziročnímu růstu. Co se dynamiky růstu týče, největší růst tržeb čekáme v segmentu New Media s meziročním růstem o 27,2%. (mezičtvrtletně o 25,2%).

Na straně provozních nákladů dojde k meziročnímu poklesu o 5,4% na 199 mil. USD, ale mezičtvrtletně v souladu s růstem výnosů dojde k růstu nákladů o 11,8%. Největší nákladovou položkou zůstávají náklady spojené s výrobou programového vysílání. Tato položka dosáhne dle našeho názoru ve 2Q 120,5 mil USD, což značí meziroční pokles o necelá 2%.

Hlavním tématem posledních týdnů a měsíců byl odkup vlastních dluhopisů s pomocí půjčky 300 mil. USD, kterou poskytl hlavní akcionář, společnost Time Warner. Společnost CETV odkoupila dluhopisy v objemu menším, než se očekávalo a navíc pouze ty s nižší úrokovou sazbou. Bondů se splatností 2013 a úrokovou sazbou 3,5% odkoupila 109 mil USD a se splatností 2014 a úrokovou sazbou 6M EURIBOR+1,625% odkoupila 60,5 mil EUR. To CME sníží čtvrtletní úrokové náklady asi o 1,3 mil USD (za kompletní kvartál). Výraznější úsporu mohli dosáhnout zpětným nákupem vlastních dluhopisů se splatností 2016 a úrokovou sazbou 11,625%, nicméně nakonec žádný objem těchto dluhopisů neodkoupili. Celkové úrokové náklady dosáhnou podle našeho názoru ve 2Q 31,2 mil USD, což stále považujeme za příliš vysoké číslo.

Ač firma snížila odkupem vlastních dluhopisů úroveň zadlužení z 8,2 násobku očekávaného OIBDA 2012 na 7,2 tohoto násobku, tato výše je stále velmi vysoká a snaha managementu o její snížení musí pokračovat. Navíc kvartální pokles úrokových nákladů vlivem odkupu je pouze 1,3 mil USD, což je sice úspora, ale ne zase taková, aby to firmě pomohlo generovat pozitivní cash flow. Podle našeho názoru bude během conference callu důležité sledovat, co management naznačí ohledně dalších plánů s dluhovou pozicí a komentář k vývoji dynamiky reklamního sektoru s ohledem na prohlubující se evropskou krizi.

Celá predikce výsledků ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář