CME: Predikce výsledků za 2Q2011

22.07.2011 14:58:27

Druhý kvartál roku bývá na mediálním trhu sezónně silnější než ten první. Odhadujeme, že reklamní trh během sledovaného kvartálu vykazoval známky mírného meziročního růstu. Kromě fundamentálního vývoje trhu promlouvají do hospodaření také měnové vlivy, během 2Q došlo převážně k y/y posílení měn regionu CEE k dolaru, což zvyšuje dolarovou hodnotu tržeb CME. 

Pro 2Q odhadujeme celkové výnosy z vysílání na $216,4 mil. (+13,5% y/y). Nejvýznamnějším trhem zůstává samozřejmě ČR a její skupina stanic kolem TV Nova, na našem trhu odhadujeme tržby $83,55 mil.  (+16,7% y/y), na druhém největším trhu v Rumunsku očekáváme tržby ve výši $47,90 mil. (+10,0% y/y). Ostatním menším trhům vévodí Slovensko, s odhadovanými tržbami $27,36 mil. (+10,7% y/y), následuje Bulharsko: $21,51 mil. (+20,9% y/y), Slovinsko $20,34 mil. (+12,1% y/y), a Chorvatsko $15,73 mil. (+6,4% y/y). Tržby z nových médií odhadujeme na $3,2 mil., tržby produkční divize MediaPro na $45,0 mil., z toho odhadujeme $31,5 mil. mezisegmentových eliminací. Celkové tržby skupin CME za 2Q 2011 tak odhadujeme na $233,10 mil. (+15,6% y/y).

Celkovou výši OIBDA odhadujeme na $54,530 mil. (+18,0% y/y), největší podíl z této částky samozřejmě zaujímá ČR, s naším odhadem $42,76 mil., ostatní trhy v oblasti OIBDA již pokulhávají, v Rumunsku odhadujeme $9,82 mil., Slovinsko $5,95 mil., Slovensko $2,16 mil., Bulharsko $2,04 mil. a Chorvatsko $1,16 mil. Celkovou OIBDA marži odhadujeme na 23,4%, (+0,5 p.b. y/y). Ve finanční oblasti čekáme úrokové náklady cca $33 mil., kurzové zisky očekáváme pozitivní, celkové finanční náklady lehce přes $3 mil. Čistý zisk odhadujeme na $26,74 mil., výrazný pokles oproti 2Q2010 je způsoben loňským jednorázovým započtením výnosu prodeje aktivit na Ukrajině. Bez započtení tohoto vlivu očekáváme meziroční zlepšení čistého zisku.

Při výsledcích za 1Q společnost odmítla poskytnout celoroční výhledy svého hospodaření, nicméně vyjádřila jisté uspokojení nad odhady trhu platné v té době (konec dubna). Své roční odhady by měla firma zveřejnit při těchto výsledcích. Náš odhad předpokládá tržby přibližně $815 mil. a OIBDA přibližně $145 mil. USD, aktuální odhad trhu (Bloomberg) počítá s tržbami $831 mil. a OIBDA  $169 mil. Tyto odhady by měly být pro trhy důležitější informací, než zveřejněné výsledky.  

Kompletní predikce ke stažení zde zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář