CME: predikce výsledků za 1Q2013

27.04.2013 10:57:35

Mediální společnost CME zveřejní své výsledky za 1Q v pondělí ráno 29. dubna před otevřením amerického obchodování. Při několika posledních reportech výsledků společnost publikovala svá čísla již před otevřením obchodování na evropských burzách, totéž očekáváme i v pondělí.

Soudě podle informací poskytnutých managementem jak při minulých výsledcích v únoru, tak i přes média v průběhu 1Q, dopadnou výsledky za první čtvrtletí velmi špatně. Hlavním důvodem je změna cenové politiky při prodeji reklamního prostoru.

Očekáváme, že se společnost CME v 1Q propadla do ztráty nejen na úrovni čistého zisku, ale i na úrovni EBITDA a provozního zisku EBIT. V našem modelu počítáme s meziročním poklesem tržeb o 16,8 % zejména z důvodu poklesu příjmů z reklamy v (z hlediska přínosu pro CME) nejdůležitější televizi TV Nova. V médiích se před několika dny objevila informace, že prodaný reklamní čas na TV Nova a Nova Cinema klesl v 1Q o 57 %. Pokud započítáme faktor vyšší ceny za prodanou reklamu o cca 15 %, dojdeme k meziročnímu poklesu tržeb CME v České republice o 40 - 50 %. Dle prozatímních zpráv od managementu je to faktor dočasný a měl by ve výsledku vést k vyšším cenám televizní reklamy na celém trhu i u konkurence. Domníváme se, že je jen otázkou času, než vedení TV Nova, byť prozatím s mandátem od managementu CME k žádným ústupkům, se nakonec dohodne se zadavateli reklamy na kompromisních podmínkách.

Management se také vyjádřil, že podobná cenová politika je uplatňována i v ostatních zemích, kde CME působí. Od tam ale nepřichází žádné ani kusé informace, v našem modelu proto s tak obrovským dopadem jako v ČR nepočítáme.

Zisk před zdaněním a odpisy podle našich výpočtů dosáhl poprvé od 3Q 2010 záporné hodnoty -10,9 mil. USD. Neočekáváme, že by tak masivní pokles tržeb dokázala společnost plně kompenzovat snížením nákladů (i když s poklesem nákladů počítáme). Čistý zisk predikujeme ve výši -56,7 mil. USD.

Zásadních informací čekáme od managementu více. Zejména výhled hospodaření na tento rok vyjádřený v číslech. Dále pak konkrétnější opatření na posílení cash flow – v našem modelu počítáme s emisí nových akcií pro společnost Time Warner, která by tak navýšila podíl na námi odhadovaných přibližně 58 %. To by mělo do kasy CME přinést přes 60 mil. USD. Provedení tohoto opatření ale časujeme až na druhé, případně třetí čtvrtletí letošního roku.

Na základě výsledků za 1Q 2013 a informací od managementu během tiskové konference budeme revidovat naši cílovou cenu akcie společnosti CME s rizikem jejího snížení.

Celá predikce ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář