CME: Predikce hospodářských výsledků za 4Q2010

21.02.2011 18:36:07
  • Výsledky za poslední kvartál roku jsou tradičně v hospodaření mediálních firem nedůležitější, a to z důvodu předvánoční reklamní sezóny. Výsledky za 4Q tak ve velké míře rozhodnou o tom, zda-li se firmě podaří naplnit své celoroční cíle hospodaření.
  • Aktuální výhledy hospodaření společnosti pro rok 2010 jsou na úrovni tržeb $710 mil. až $725 mil., a na úrovni EBITDA $100 mil. až $115 mil., podle našich odhadů bude společnost schopna tyto cíle naplnit, očekáváme však výsledky v dolní části uvedených rozmezí. Možnost, že by společnost překonala své vlastní odhady, považujeme za krajně nepravděpodobnou.
  • Očekáváme, že i ve 4. kvartále, podobně jako po celý rok, se projeví na většině trhů větší či menší pokles reklamního trhu. Mezi trhy s největším poklesem tržb řadíme podle našich odhadů Rumunsko a Bulharsko. Celkově nečekáme ve 4. kvartále zlepšení podmínek na trhu, a i konec roku by měl být v souladu s předchozím vývojem roku slabší, než se původně očekávalo.
  • Podle posledních zpráv došlo u české TV Nova ve 4Q k propadu sledovanosti  o cca 7 proc. bodů (částečně byl tento vyvážen růstem sledovanosti u Nova Cinema či Nova Sport), skupina kolem TV Nova hraje v celé CME stěžejí roli, kdy tvoří více než třetinu tržeb celé společnosti.
  • Výši celkových tržeb skupiny CME (tj. z vysílání, nových médií a MediaPro) za FY2010 odhadujeme na $718,4 mil., (+0,6% y/y), největší pokles tohoto ukazatele očekáváme v Rumunsku a na Slovensku (přes 12%), jediným trhem, kde očekáváme zlepšení je Chorvatsko. Meziročně přispěje k růstu tržeb produkční společnost MediaPro, jelikož se stala součástí CME až koncem roku 2009. Celoroční EBITDA odhadujeme na $101,8 mil. (+35,9%), tedy blízko spodní hranici firmou daného rozmezí. Celkové finanční náklady odhadujeme na $77,9 mil., ztrátu z pokračujících operací odhadujeme na $59,1 mil., celoroční čistý zisk se zahrnutím prodeje aktivit na Ukrajině (v 2Q 2010)  odhadujeme na $158,3 mil. Kromě zveřejněných výsledků budou pro investory zajímavé zejména komentáře k vývoji trhu a výhledy hospodaření pro rok 2011.

Kompletní predikce ke stažení zde zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář