CME - nová cílová cena a doporučení

27.01.2012 8:00:27

Central European Media Enterprises je mediální společností, jejíž tržby pochází zejména z příjmů z televizní reklamy. Tento segment je výrazně cyklický, proto akcie citelně reagují na změny v makroekonomických predikcích. Za poslední měsíce jsme díky obavám o evropskou dluhovou krizi a její dopad na ekonomiku regionu byli svědky výrazných propadů v ceně akcie, které navíc byly násobeny zvýšenou rizikovostí akcie, díky vysokému zadlužení společnosti. Firma za uplynulý rok sice zlepšila svoji provozní výkonnost, schopnost generovat cash flow je však výrazně oslabena úrokovými náklady. Tržby firmy i provozní zisk OIBDA se sice za poslední rok zvýšily nad naše odhady, z části díky měnovým vlivům, nicméně náš dlouhodobý pohled na hospodaření firmy se zhoršil a toto je hlavním důvodem revize naší cílové ceny směrem dolů.

Podstatným faktorem změn v našem modelu ocenění je tedy zejména přehodnocení objemu odhadovaných tržeb a ostatních ukazatelů hospodaření. Tržby nyní odhadujeme níže než v našich předchozích odhadech. Na většině trhů došlo k mírnému růstu nebo přinejhorším stagnaci podílu na sledovanosti stanic CME, výjimkami byly trhy v ČR a Rumunsku. Celkově se však reklamní trh vyvíjel hůře, než jsme předpokládali. V ČR si sice skupina stanic kolem TV Nova uchovává pozici tržního leadera, ale její podíl na sledovanosti klesá. V prime-timu si však TV Nova stále drží výsadní postavení.

Společnost od naší poslední analýzy dále refinancovala své dluhy a opět tím posunula jejich splatnost dále do budoucnosti, ovšem za cenu mírně zvýšených úrokových nákladů. Celková výše čistého dluhu tak ke konci roku dosáhla cca $1,1 mld. V příštím roce firmu čeká splátka $130 mil. dluhu.

Výrazným negativním faktorem v ocenění akcií CME je také vývoj výnosů z vládních dluhopisů a znatelně zvýšené rizikové přirážky zemí CEE oproti předchozí analýze, což souvisí také se zvýšením nervozity na finančních trzích v souvislosti s evropskou dluhovou krizí. Nicméně aktuální cena akcie na trhu je podle našeho názoru neadekvátně nízká.

Po započtení výše shrnutých faktorů jsme dospěli ke stanovení 12-měsíční cílové ceny akcií Central European Media Enterprises ve výši 15,9 USD, přepočteno očekávaným budoucím kurzem to znamená 291 CZK. Tato cena (v USD) převyšuje poslední závěrečný tržní kurz (7,03 USD, z 26.1.2012) o cca 126%, proto v souladu s metodikou uvedenou v závěru této analýzy zvyšujeme  naše investiční doporučení ze stupně „akumulovat“ na stupeň „KOUPIT“. Naše předchozí cílová cena 23,1 USD/435 Kč (z 16.12.2010) tímto byla snížena o přibližně 31%.

Kompletní analýza ke stažení zde zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář