CME - nová analýza a cílová cena

18.12.2012 7:58:21

Cena akcií společnosti CME v letošním roce prošla několika vzestupy a pády zejména v reakci na kvartální výsledky a informace o dluhové pozici. Aktuální cena již podle našeho názoru dostatečně reflektuje možná budoucí rizika, a proto jsme titulu přiřadili investiční doporučení DRŽET s cílovou cenou 6,6 USD.

Central European Media Enterprises prochází aktuálně nelehkým obdobím. Probíhající evropská dluhová krize sráží řadu firem na kolena a ty ostatní nutí výrazně šetřit. To se poté objevuje i na objemu zadávané reklamy, který celý letošní rok klesá a ani výhled na 4Q 2012 a rok 2013 není nijak zářivý.

Velkým balvanem, který před sebou společnost CETV valí, je dluh. Objem vydaných dlouhodobých dluhopisů dosahuje výše 1,19 mld. USD, což je 1,1 násobek vlastního kapitálu. Taková výše je z dlouhodobého hlediska neudržitelná kvůli výši úroků, které musí společnost platit a které v roce 2012 dosáhnou přibližně 76 % provozního zisku EBITDA.

I přes vše výše zmíněné problémy ale považujeme business, ve kterém společnost CETV podniká, za dlouhodobě perspektivní a konkurenční sílu společnosti považujeme za silnou. CME je vedoucí mediální firmou ve všech zemích, kde působí, jak ve sledovanosti, tak i v příjmech za reklamu. Největším trhem zůstává Česká republika, který je téměř dvojnásobně větší než druhý nejdůležitější trh Rumunsko. Konkurence v České republice je ale poměrně velká, nepředpokládáme proto, že by i přes spouštění nových menších televizních stanic byla CME schopna dále svou pozici posílit.

Nutným předpokladem pro růst ceny akcie jsou známky oživení ekonomické aktivity ve střední a východní Evropě. Firmy v současnosti šetří na všech úrovních včetně výdajů na reklamu. Letos dokonce pozastavily ad hoc výdaje na reklamu v předvánočním období. Další nutnou podmínkou je řešení dluhové pozice. V tom by mohl výrazně pomoci největší akcionář Time Warner (TW), který aktuálně drží 49,9% podíl a v květnu 2013 by mohl dále navýšit podíl a stát se tak majoritním akcionářem. Snaha této firmy o navýšení podílu a finanční podporu byla zřejmá i v letošním roce, bylo by proto logické, kdyby TW v dohledné době svůj podíl navýšil nad 50%. To by mohlo pozitivně ovlivnit i výši nákladů na dluh.

Situace na mediálním trhu ani v samotné firmě není v aktuální době zcela příznivá, nicméně se domníváme, že oživení v regionu přijde a dluh se bude postupně snižovat. Bude to ovšem běh na delší trať.

Celá analýza ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář