CME: Flash analýza výsledků za 4Q2011

22.02.2012 16:26:22

Mediální firma CME, resp. její akcie, čelily v 2. polovině loňského roku značnému prodejnímu tlaku, dnes zveřejněné výsledky za sezónně nejvýznamnější čtvrtý kvartál byly proto napjatě očekávány, kdy by zveřejněné informace potvrdily nebo naopak vyvrátily tržní vývoj. První pohled na provozní ukazatele sice naznačoval překonání tržních odhadů i cílů samotné společnosti, nicméně další pohledy již tento optimismus utlumovaly a i tržní reakce během dopoledne byla jednoznačně negativní. 

Tržby společnosti za celý rok dosáhly $864,8 mil., při našem odhadu $869,7 mil. a tržním konsenzu $857,2 mil. Kromě tržního konsenzu byly překonány také odhady samotné společnosti (resp. tržní odhad, se kterým CME vyjádřilo spokojenost) ve výši $850 mil. Podobná situace se opakovala u OIBDA, ta dosáhla $167,0 mil., čímž mírně překonala naše i tržní odhady shodně nastavené na $164,7 mil. i výhledy CME $166,0 mil. Provozní stránku hospodaření hodnotíme vcelku pozitivně. Růst tržeb vykázal jak segment vysílání ($775,0 mil., +12% y/y), tak produkční MediaPro (po eliminacích $74,0 mil., +110% y/y) i nová média ($15,7 mil., +41%).

I když se stav reklamního trhu postupně zlepšuje, tržby za samotný 4. kvartál v některých zemích dokonce klesly (jmenovitě v ČR a Rumunsku, stagnovaly ve Slovinsku), v celoročním vyjádření narostly tržby na všech trzích i když v Rumunsku bylo tempo růstu blízké stagnaci, v posledním kvartále roku již nebyly tolik patrné kurzové změny, které napomáhaly ukazatelům CME v předchozích kvartálech.

CME si nadále udržuje vedoucí postavení na svých trzích. V ČR došlo k poklesu tržního podílu z 69% na 67%, na všech ostatních trzích došlo k zachování nebo mírnému růstu tržního podílu, nejvíce v Chorvatsku (z 41% na 48%) a Bulharsku (z 63% na 67%).

Pozitivně na úrovni OIBDA zapůsobil také mírný pokles nákladů na srovnatelné bázi. Zlepšení ukazatele OIBDA zaznamenaly také všechyn tři divize, MediaPro se dostala ze ztráty do zisku $4,0 mil., nová média snížila ztrátu na $2,6 mil., OIBDA z vysílání dosáhla $211,1 mil.

Negativním a nečekaným faktorem v provozním hospodaření byl odpis hodnoty aktiv zejména v Bulharsku ve výši cca $68 mil., ukazatele počínaje provozním ziskem se tak již pohybují výrazně pod úrovní odhadů. Provozní zisk EBIT dosáhl za celý rok  $6,79 mil. (při našem odhadu $54,8 mil.,  tržním konsenzu $57,0 mil.). Finanční náklady dosáhly celkem $182,5 mil., čistý ztráta pro akcionáře za celý rok dosáhla $174,6 mil. Překvapení na čistém zisku bylo jednoznačně výrazně negativní, což považujeme za hlavní zdroj negativní tržní reakce v dnešním obchodování.

Negativně také hodnotíme za celý rok snížení dostupné hotovosti, celkový stav finanční ch prostředků dosáhl na konci roku $186,4 mil., na konci předchozího roku to bylo $244,0 mil. Na druhou stranu ukazatel free cash-flow podle metodiky společnosti dosáhl v podstatě nulové hodnoty (-$3,5 mil.), což znamená¨výrazné meziroční zlepšení (za 2010 to bylo -$95 mil.).

Na odpoledním konferenčním hovoru zaznělo několik informací k výhledům a cílům pro tento rok, po hříchu nepříliš konkrétních. Klíčovou prioritou podle společnosti je pro tento rok snížení míry zadlužení, což jako cíl vnímáme pozitivně, nicméně je to cíl do značné míry kromě úspor v nákladech zejména závislý na vývoji reklamního trhu, s tímto cílem souvisí také snaha o dosažení pozitivního cash flow v letošním roce. Dalším cílem bude zachování či zvýšení tržního podílu v jednotlivých zemích. Celkově tyto cíle vnímáme jako logicky vyplývající ze současné situace a podstaty společnosti, vyhodnocení jejich splnitelnosti je v současné době předčasné.

Během dopoledního obchodování v Praze klesaly akcie o přibližně 4-6%, s otevřením trhů v USA se tento pokles prohloubil až na -8%, podle našeho názoru však tento pokles není zveřejněným výsledkům adekvátní.

Kompletní flash analýza ke stažení zde zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář