CME: flash analýza výsledků za 3Q2012

31.10.2012 15:06:36

Firemní výsledky za 3Q i výhledy na 4Q výrazně zklamaly. Pokud management při oznamování výsledků za 2Q očekával v druhé polovině roku optimistická čísla, realita je nyní zcela odlišná a firma nevidí na trhu žádné zlepšení. Ve 3Q výdaje na reklamu poklesly o 7 % a ve 4Q dále klesají. Odhad managementu je pokles ve 4Q také o cca 7 %. Nejzásadnější zprávou je revize výhledu OIBDA na celý rok. Původně oznámený interval 150 – 160 mil. USD, zdá se, byl velmi nadsazený a aktuální odhad je v pásmu 130 – 140 mil. USD, tedy asi 14% revize negativním směrem.

Výsledky ve 3Q skončily zklamáním na všech hlavních úrovních. Tržby ve výši 140,1 mil. USD byly nižší než tržní očekávání 144,4 mil. USD i než naše očekávání 150,7 mil. USD. Hlavní provozní ukazatel OIBDA také zklamal trh i nás. Tento ukazatel dosáhl 3,5 mil. USD při očekávání 8,2 mil. USD a naší predikcí 5 mil USD. Provozní ztráta 18,4 mil. USD byla téměř na našich odhadech (-17,5 mil.) a vyšší než tržní odhad -13,6 mil. USD. Nejvíce negativně hodnotíme zejména úroveň tržeb.

Nejvýznamnější pokles tržeb byl zaznamenán v České republice, a to meziročně o 22,3 %. Tato informace je o to podstatnější, že Česká republika, resp. televize Nova, tvoří nejvyšší příspěvek do tržeb společnosti (31 %). Podobný pokles by zaznamenán i ve Slovinsku (YoY -21,2 %) a v Rumunsku (-21 %). Relativně nejmenší pokles tržeb (-9 %) byl dosažen v Chorvatsku, což je pro CME nejmenší trh. Jediné meziroční růstové segment byla nová média a Media Pro Entertainment.

CEO skupiny Adrian Sarbu prohlásil, že na trhu není vidět oživení a že v probíhajícím 4Q je vidět významné snížení poptávky po reklamě v porovnání s předchozími firemními odhady. Vzhledem k tomu, že 4Q bývá pravidelně nejvíce ziskovým obdobím roku, hodnotíme tato vyjádření velmi negativně.

Management v reakci na horší výsledky oznámil možné kroky pro udržení dostačující likvidity. Zvažovanými kroky jsou prodeje aktiv, emise nových akcií, přejednání platebních podmínek s dodavateli či snížení provozních nákladů. Ač očekávaná výše hotovosti na konci roku ve výši 130 mil. USD se zdá být vysoká, v porovnání s očekávaným volným peněžním tokem (jehož odhad firma také zredukovala) v záporné výši asi 70 – 90 mil. USD již tak velká nevypadá.

CEO Adrian Sarbu uvedl, že firma jedná s největším akcionářem Time Warner ohledně privátní nebo veřejné emise akcií na doplnění likvidity. Další detaily a časový horizont nechalo vedení bez komentáře. Z našeho pohledu je pravděpodobné, že skrze podobnou operaci získá Time Warner v CME majoritu.

Celá flash analýza ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář