CME: flash analýza výsledků za 2Q2012

01.08.2012 14:41:45

Výsledky mediální společnosti CME na provozní úrovni zaostaly za očekáváním. Kvartální tržby dosáhly 211,2 mil USD, zatímco očekávání bylo nastaveno na 224 mil USD (my jsme predikovali 231 mil USD). Meziročně poklesly pololetní tržby o 10,4%, nicméně pokud by se odhlédlo od vlivu měnových kurzů, tržby by dle managementu zůstaly meziročně na podobné úrovni i přes pokles celého reklamního trhu o 7%.

Největší kvartální meziroční pokles tržeb zaznamenala divize vysílání, a to o 20%. Naopak v růstu pokračují divize Media Pro Entertainment (YoY +4,3%) a New Media (YoY +13%). Vzhledem k pokračující nepříznivé situaci na reklamním trhu bude podíl těchto dvou relativně nových a perspektivních oblastí v tržbách CME růst. Nejsilnějším trhem stále zůstává Česká republika s 31% podílem na tržbách (v 1Q 2011 33%). Dynamicky roste podíl již zmiňované divize Media Pro Entertainment na 25,3% z loňských 20,5%.

 Hlavní provozní ukazatel OIBDA také překvapil spíše negativně. Firma odreportovala jeho výši 47,1 mil USD, když trh očekával 53 mil USD (my jsme čekali 50,8 mil). OIBDA marže meziročně mírně vzrostla o 0,3% na 22,3%, to ale nestačí, aby investoři mohli být spokojeni.

Jediné pozitivní číslo se objevilo u čistého zisku, který dosáhl 4 mil USD při očekávání -7,2 mil (Cyrrus -8 mil). Čistý zisk je ovšem třeba brát obezřetně, neboť do něj vstupují neprovozní nepeněžní položky, jako například měnové ztráty -40,3 mil USD či zisky z derivátových obchodů 47,4 mil USD. Důležitějším ukazatelem pro posouzení kvality výsledků je podle našeho názoru OIBDA, resp. tržby.

Management potvrdil, že došlo ke snížení celkového dluhu o 185 mil USD, nicméně CME má v dlouhodobých závazcích stále 1,1 mld USD, což je výše, kterou management musí dále snižovat. Na druhou stranu další velká splátka dluhu proběhne až v roce 2014. Dluhový problém se tedy přesunul spíše do střednědobého horizontu (ačkoli firma aktuálně pracuje na možnostech snížení dluhu), nicméně tento problém přetrvává a z provozního CF nebude pravděpodobně možné dluh dále snižovat.

Na tiskové konferenci management nastínil odhad vývoje reklamního trhu v druhé polovině roku, která by měla být lepší než první polovina. Vzhledem k obavám před výsledky o vývoj trhu ve zbytku roku tuto informaci považujeme za významný zdroj pozitivní reakce. Dále management revidoval odhad ukazatele OIBDA na rok 2012 směrem dolů, když v lokálních měnách je odhad nezměněn, nepříznivě však působí směnné kurzy.

V druhém pololetí se dle CEO Adriana Sarbu bude společnost zaměřovat na další snižování dluhu, udržení vedoucího postavení na trzích a na dosažení kladného cash flow za celý rok.  Ač management na TK tento cíl potvrdil, bude dle našeho názoru velmi obtížné jej dosáhnout.

Celá flash analýza výsledků ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář