CME: Flash analýza výsledků hospodaření za 4Q2010

23.02.2011 12:10:16

Dnes ráno zveřejněné výsledky hospodaření docela pozitivně překvapily, a to zejména na úrovni tržeb. Po nedávných zprávách o poklesu sledovanosti TV Nova v 4Q 2010 byla naše i tržní očekávání střízlivá, nicméně společnosti se podařilo tržní i naše odhady výrazně překonat. Celkové tržby CME za rok 2010 dosáhly $737.1 mil., při našem odhadu $718.4 mil., firmě se dokonce podařilo překonat její vlastní odhady, kdy očekávala $710 mil. až $725 mil. Dosaženou celkovou úroveň tržeb proto hodnotíme jednoznačně pozitivně. 

Při podrobnějším pohledu vidíme, že největší televizní stanice, TV Nova, však nebyla největším zdrojem překvapení. Oproti našim odhadům (tržní konsenzus na úrovni jednotlivých zemí není k dispozici) došlo k překonání odhadů na všech trzích, největší překvapení jsme zaznamenali v Bulharsku, $29.3 mil. vs. náš odhad $24.2 mil. Dalším zdrojem pozitivního překvapení byly výnosy produkční části firmy, MediaPro. Ty dosáhly $47.9 mil. po očištění o mezisegmentovou eliminaci dosáhly čisté výnosy cca $12 mil., náš odhad očištěného výnosu předpokládal cca $6 mil. Zlepšuje se tedy schopnost CME prodávat vyrobené pořady odběratelům mimo CME. V 4Q na všech trzích s výjimkou Slovinska (a Bulharska, které však v 4Q 2009 ještě nezahrnovalo bTV) došlo k meziročnímu poklesu tržeb, nejvíce na Slovensku (-19%) a v Rumunsku (-13%). Vývoj v oblasti nových médií byl také lepší než jsme očekávali, celkový výnos za rok dosáhl $11.2 mil., při našem odhadu $9.3, to se projevilo i na lepším výsledku OIBDA z nových médií, která dosáhla ztráty $6.5 mil., při našem odhadu ztráty $7.5 mil.

 Společnost překonala odhady také na úrovni OIBDA, celoroční provozní zisk před odpisy a amortizací dosáhl $107.3 mil., při našem odhadu $101.8 mil. Míra překonání odhadu je tedy nižší než u tržeb, což indikuje vyšší než námi odhadované náklady. Celková OIBDA marže však dosáhla 14,6%, což je lepší výsledek než náš odhad 14,2% (tržní odhad 14,5%). Provozní zisk EBIT dosáhl $22.9 mil., tedy i u této položky došlo k překonání našeho i tržního odhadu. 

Oproti našim odhadům vykázala negativní překvapení finanční stránka hospodaření, náš odhad počítal s kurzovými zisky, došlo naopak ke ztrátám, výše úrokových nákladů dopadla v rámci našeho očekávání. Nicméně pro náš náhled na hospodaření firmy není finanční stránka příliš důležitá. Čistý zisk firmy za rok 2010 dosáhl 100,2 mil., (při našem odhadu $158,2 mil., a tržním $138,2 mil.). V celoročním vyjádření je čistý zisk výrazně ovlivněn prodejem ukrajinských stanic, který se odehrál v 2Q 2010 s výnosem přibližně $220 mil. Porovnání výše čistého zisku s odhady však není díky zmiňovaným značně volatilním finančním položkám (které nemají větší dopad na fundament firmy) příliš relevantní.

 Firma prozatím nesdělila mnoho ohledně výhledů na tento rok, pouze to, že na všech trzích očekává letos oživení. Více komentářů  k výhledům očekáváme v odpoledním konferenčním hovoru k výsledkům.  Včera uvedl A.Sarbu, že očekává pro letošní rok „jednociferný“ růst a že v 1. kvartále letošního roku zaznamenala firma „mírné“ oživení trhu, předpokládáme tedy, že i komentáře odpoledne budou v tomto kontextu. Náš model ocenění pro tento rok počítá s růstem tržeb tempem 9,0% na $782,8 mil. a OIBDA ve výši $132,3 mil. (+36% y/y).

Akcie CME na pražském trhu dnes oproti včerejšímu závěru rostou o cca 1%, nicméně tento vývoj je zkreslen výrazným poklesem akcie CME na trhu Nasdaq během včerejšího obchodování v USA, kde akcie klesla o cca 5,3%. Od začátku dnešního obchodování akcie narostla v Praze o přibližně 3,8%. 

Kompletní flash analýza ke stažení zde zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář