CME: Flash analýza výsledků hospodaření za 4Q 2013

03.03.2014 12:57:16

 Management společnosti spolu s výsledky za 4Q 2013 zveřejnil i dlouho očekávané řešení špatné likviditní pozice. Nejdůležitější zprávou je, že management odvrátil akutní riziko neschopnosti financovat provoz a splácet závazky a že do akce „záchrana firmy“ se opět významně vložil hlavní akcionář – Time Warner. Cenou za to je potenciál k významnému ředění v horizontu 2 – 4 roky.

Nový management dokázal zajistit fungování firmy a zamezit okamžité veřejné emisi akcií, což byla největší obava na trhu a kvůli níž akcie po výsledcích za 3Q klesly pod 50 CZK. Nyní tedy veřejná emise nebude, ale riziko výrazného ředění do budoucna (v horizontu 2 – 4 let) je významné.

TW a ostatní akcionáři získají  za každou akcii právo na nákup dluhu v nominální hodnotě 100 USD se splatností v roce 2017 a kumulativním úrokem 15 % p.a. Dále pak dostanou za každých přibližně 21 svých akcií právo na nákup 1 akcie CETV za cenu 1 USD. Celkově by tento mechanismus měl vynést 396,8 mil. USD. Dalších 30 milionů USD získá CME jako půjčku od TW a TW také prodloužil revolvingový úvěr 115 mil. USD.

Celkem tedy CME může získat 542 mil. USD, což je dostačující částka na to, aby firma dostala čas na obnovení ziskovosti a dosažení kladného volného peněžního toku.

Nicméně náklad do budoucna je značný. TW a ostatní větší akcionáři získají právo na nákup 114 milionů akcií. K tomu je ještě třeba připočítat možný ředící efekt z loňských konvertibilních preferenčních akcií. To znamená potenciálně významný ředící efekt. Navíc vysoký dluh zatím stále není vyřešen, akorát se o rok prodloužila jeho splatnost a zvýšil se náklad na tento dluh. Ze získaných peněz totiž firma většinu použije na splacení aktuální emise dluhopisů se splatností 2016 a úrokem před 11 %. Náklad na financování se tedy zvýší, ale nový dluhopis nebude vyplácet úroky pravidelně, nýbrž až při splatnosti. Cash flow se tedy významně vylepší.

Samotné výsledky za 4Q dopadly lépe, než firma predikovala, pokud odhlédneme od nepeněžních odpisů. Také výhled na rok 2014 vyzněl mírně optimisticky. Na číslech tedy vidíme oživení a naději do budoucna, dluh a riziko ředění je ale stále „na stole“. Pouze odsunuté v čase.

 Naše cílová cena a doporučení je v revizi.

Celá analýza ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář