CME: Aktualizace investičního doporučení a cílové ceny

17.03.2014 11:56:02

Mediální společnost CME představila na konci února několik operací na posílení likvidity, bez kterých by pravděpodobně nepřežila letošní rok. Následná krátkodobá pozitivní reakce akciových trhů tedy nebyla nijak zásadně překvapivá. Nicméně po detailnějším prostudování parametrů pomoci je velmi pravděpodobné, že nákladem bude masivní ředění akcií v budoucnu. To se odráží v našem prodejním doporučení s cílovou cenou 3,2 USD, ačkoli co se výhledu hospodaření týče, jsme spíše optimisti.

Představená opatření též odsunula potřebu splatit dluh více do budoucnosti. Splatnost dluhu 873 mil. USD + nakumulovaného úroku z dluhopisů je koncentrováno do roku 2017. Nepovažujeme za možné, aby tento dluh firma byla sama schopna splatit, proto očekáváme v budoucnu buď nějaké velké refinancování, nebo změnu vlastnické struktury.

Hospodaření společnosti zaznamenalo nejhorší výsledek v roce 2013, v aktuálním roce by se firma již měla zvedat. Očekáváme významné zlepšení zejména v České republice a na Slovensku.

Kritickým bodem co se týče valuace je počet kmenových akcií. Aktuálně jich je 135 miliónů. Pokud by ale byla uplatněna všechna práva plynoucí z konvertibilních preferenčních akcií a warrantů, pak by se výsledný počet akcí měl pohybovat kolem 340 miliónů. To by samozřejmě znamenalo masivní ředící efekt s negativním dopadem na cenu akcie. Podmínky stanovené pro warranty podle našeho názoru ukazují na to, že výsledný počet akcií (kolem roku 2017) by měl být blízko tomuto číslu. V minulé analýze jsme s tak masivním ředícím efektem s tak vysokou pravděpodobností ředění nepočítali.

Uplatnění všech práv by pravděpodobně znamenalo, že Time Warner by získal většinu. To si dovedeme představit ve chvíli, kdy se hospodaření CME významně vylepší – a roky 2016 a 2017 by tomu časově mohly odpovídat.

V každém případě prodejní doporučení a snížená cílová cena odpovídá ne až tak výhledu hospodaření, jako spíše budoucímu očekávanému ředícímu efektu. Ve střednědobém horizontu nevidíme faktory, které by měly držet cenu dlouhodobě nad naší cílovou cenou.

Celá anaýza ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář