CME: Aktualizace investičního doporučení a cílové ceny

30.12.2013 14:17:12

Mediální společnosti CME se stále nedaří dostat z krize. Napomoci by jim v tom měl obměněný management v čele se dvěma řediteli. Jedním z jejich hlavních úkolů je a bude obnovit poškozené vztahy s inzerenty v České republice a docílit růstu tržeb na tamním trhu. Podle našeho názoru v tomto úsilí budou úspěšní, a proto přiřazujeme titulu doporučení „koupit“ s cílovou cenou 5,5 USD.

V naší cílové ceně počítáme s postupným růstem hospodaření počínaje příštím rokem a absencí veřejné emise akcií s ředícím účinkem (případně pouze s relativně malou emisí). Je třeba upozornit, že investici do akcií CME vnímáme jako velmi rizikovou s významným „tail rizikem“– rizikem extrémního scénáře.

K dosažení naší cílové ceny musí vedení co nejdříve stabilizovat hotovostní pozici. Management totiž při konferenčním hovoru za 3Q oznámil, že pokud nesežene dodatečnou hotovost, pak firma nebude v horizontu 12 měsíců schopna splácet závazky. Tento extrémní scénář nepovažujeme za pravděpodobný zejména s ohledem na to, jak velký podíl drží v CME společnost Time Warner.

Podle našeho názoru jim (již po několikáté) pomůže jejich nejvýznamnější 49,9% akcionář – společnost Time Warner. Očekáváme, že spíše než veřejnou emisí akcií získá CME prostředky prodejem preferenčních akcí tak, jak to udělali již v květnu 2013. Veřejná emise sice přichází také v úvahu, ale podle našeho názoru (pokud k ní dojde) nebude tvořit významný podíl na celkové sumě nových peněz.

Celkově očekáváme objem nové hotovosti přibližně 200 mil. USD ve formě emise akcií (kloníme se k preferenčním konvertibilním pro Time Warner) a prodejem majetku. Emisi dluhopisů nepovažujeme za pravděpodobnou.

Rok 2013 podle našeho názoru znamenal pro hospodaření společnosti pomyslné dno. Od roku 2014 očekáváme obrat a posupný náběh na rostoucí trajektorii. V roce 2014 by se na meziročním růstu měly podílet zejména příjmy z České republiky, Rumunska a Bulharska.

Celá analýza ke stažení zde zde


Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář