ČEZ: změna cílové ceny

24.04.2009 6:54:30Světová ekonomika v současné době prochází nejhlubším útlumem za poslední desítky let. Globální hospodářství by se podle odhadu MMF mělo letos propadnout o 1,8%, největší ekonomiky zažijí ještě silnější propad HDP. Také střední Evropa pociťuje výrazný útlum ekonomické aktivity, což se projevuje mimo jiné poklesem poptávky po energiích obecně a samozřejmě také poklesem ceny elektrické energie na velkoobchodním trhu.Díky tomu, že si ČEZ zajišťuje prodej elektrické energie až na tři roky dopředu a obchodníci obvykle nakupují větší část elektřiny s několikaměsíčním předstihem, dopad současné krize na hospodaření ČEZ bude omezený a projeví se ve viditelnější míře až v roce 2010. Naopak letošní rok by měl být pro ČEZ rekordní a poprvé v historii by jeho čistý zisk měl přesáhnout hranici 50 mld. Kč. Poté sice dojde k určitému poklesu zisku, nicméně očekávané postupné oživování ekonomické aktivity ve středoevropském regionu a změna struktury výroby směrem k levnější výrobě z jádra by měly vést k opětovnému nárůstu velkoobchodních cen, tržeb i zisků ČEZ.ČEZ od našeho posledního reportu ještě posílil svoji přítomnost na zahraničních trzích, především v jihovýchodní Evropě. Tyto skutečnosti jsme promítli do našeho modelu, do něhož jsme mimo jiné zařadili očekávanou produkci v plynových elektrárnách na Slovensku a v Maďarsku nebo větrnou farmu v Rumunsku. I přesto zůstává stále jednoznačným faktem, že jádrem Skupiny ČEZ a generování jejího zisku je i nadále domácí výroba elektrické energie. Zde považujeme za klíčové především zvyšování využití a tedy výroby v jaderné elektrárně Temelín, což by mělo mít příznivý dopad na ziskové marže společnosti.Pro ocenění akcií ČEZ jsme použili standardní dvoufázový model diskontovaných volných peněžních toků ve verzi FCFE. Nejpodstatnějším rozdílem oproti minulému reportu je zvýšení rizikové přirážky akciového trhu, což souvisí se současnou ekonomickou a finanční situací. Požadovaná míra výnosnosti tak vzrostla cca o jeden procentní bod na 11,2%. Výstupem výše zmíněného modelu je nová dvanáctiměsíční cílová cena pro akcie ČEZ ve výši 980 CZK. Tato cílová cena převyšuje aktuální tržní cenu akcií ČEZ (790 Kč, závěrečná cena k 23.4.2009) o 24%, proto naše investiční doporučení zůstává na stupni „KOUPIT". Závěry modelu FCFE potvrzuje i doplňková metoda srovnání EV/EBITDA s průměry odvětví, která indikuje férovou cenu akcií ČEZ  ve výši 977 CZK, tedy prakticky na stejné úrovni jako model FCFE.

Celá analýza ke stažení zde. zde. (265,92 KB)
Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář