ČEZ: Stále má investorovi co nabídnout (nová analýza)

29.03.2011 6:50:46

Akcie ČEZ byly v posledních měsících pod tlakem nepříznivého vývoje cen elektrické energie a rostoucí nejistoty budoucího vývoje (zdanění FV a emisních povolenek apod.). V posledních týdnech se nicméně objevilo několik potenciálních pozitivních katalyzátorů pro akcie ČEZ. Ceny elektřiny byly na přelomu 2010/11 podpořeny australskými povodněmi a následně v březnu 2011 důsledky extrémně silného zemětřesení v Japonsku. Jaderná energetika je nyní pod obnoveným politickým tlakem, zvláště v sousedním Německu, což může výrazně ovlivnit ceny elektřiny na trhu. A ČEZ se svojí mimořádně vysokou citlivostí na vývoj cen elektřiny může z této situace profitovat.

Výše uvedené změny výhledu cen elektřiny jsme do našeho modelu promítli poměrně konzervativním způsobem a v tomto směru vidíme prostor pro možný další pozitivní vliv na cenu akcií ČEZ. Do modelu jsme rovněž promítli zdanění solárních zdrojů i emisních povolenek s tím, že počítáme s prodloužením zdanění povolenek i za horizont roku 2012. Naopak naše cílová cena neodráží potenciální pozitivní efekt v současné době diskutované slevy na odvedené srážkové dani z dividend. Zavedení tohoto opatření (proti dvojímu zdanění korporátních zisků) by mohlo potenciálně ovlivnit hodnotu ČEZ až ve výši 50 CZK/akcii.

ČEZ sice investorům letos nenabídne tak vysokou dividendu, jako tomu bylo v loňském roce (očekáváme pokles z 53 CZK na 50-51 CZK), nicméně vzhledem k současné tržní ceně akcií nabízí velmi solidní, cca 5,8% dividendový výnos (vs. průměr sektoru 4,4%). Letošní rok sice ještě bude v ČEZ ve znamení poklesu zisku (-12% y/y), nicméně poslední vývoj na trhu dává konečně investorům naději, že období nízkých cen elektřiny na trhu může být ukončeno. Z hlediska hospodaření ČEZ by se tak měla proběhnuvší ekonomická krize projevit nejvíce letos a od roku 2012, i díky plánovaným úsporným opatřením firmy, by měl zisk opět začít růst.

Sektor energetických utilit je stále pod tlakem nepříznivého vývoje prostředí (ceny plynu apod.), což se i nadále negativně projevuje ve valuaci celého sektoru, akcie ČEZ nevyjímaje. Výkonnost sektoru v posledních dvou letech (tj. od začátku pokrizové rally) je nejhorší ze všech 15 námi sledovaných odvětví evropské ekonomiky, což podle nás vede k nepřiměřeně nízkému ocenění akcií ČEZ dle poměrových ukazatelů. Podle našeho aktualizovaného modelu diskontovaných peněžních toků (DCF) činí 12-měsíční cílová cena akcií ČEZ 970 CZK. Tato cena převyšuje tržní cenu (879 CZK, závěr z 28.3.2011) o 10,4%, proto ponecháváme naše investiční doporučení na stupni „Akumulovat“.

Celou analýzu naleznete ke stažení zde. zde. (469,14 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář