ČEZ: predikce výsledků hospodaření za 4Q2011

22.02.2012 17:11:39

Splní nebo nesplní? Toť nejsledovanější (nikoliv nejdůležitější) otázka nadcházejících výsledků ČEZ za 4Q2011 a tedy i celý rok 2011. Řeč je pochopitelně o guidance managementu společnosti, který i po zklamání ve výsledcích za 3Q2011 trvá na tom, že cíl dosáhnout za celý rok 2011 čistého zisku 40,6 mld. CZK splní. Trh o tom zcela přesvědčený není, protože to znamená, že by ČEZ musel v samotném 4Q dosáhnout čistého zisku přes 14 mld. CZK, což se firmě nikdy předtím (a to ani v mnohem lepších časech) nepodařilo.

Ani náš model není výjimkou a na „požadovanou“ úroveň, i při relativně optimisticky nastavených parametrech, nedosahuje. 4Q byl v případě ČEZ tradičně slabší, nicméně management avizoval, že některé negativní položky, tradičně snižující zisk za 4Q (např. vytvoření rezervy na emisní povolenky v obvyklé výši 1-2 mld. CZK), tentokrát účtovány nebudou. I tak je nicméně cesta k 14 mld. CZK zisku složitá.

Očekáváme poměrně solidní výnosy (57,2 mld. CZK) i přes nepříznivé počasí v závěru roku. Spotřeba elektřiny kvůli vysokým teplotám dosáhla v prosinci jen 5,27 TWh, což je 8,8% y/y propad a za celý 4Q se kvůli tomu spotřeba v ČR propadla na 15,5 TWh – horší byl v posledních letech již jen krizový rok 2009. ČEZ by nicméně měl být schopen dosáhnout plánované výroby (export) a dopad do výnosů tak očekáváme jen omezený.

ČEZ nepochybně v 4Q dělal vše možné pro udržení provozních nákladů na uzdě, my očekáváme EBITDA marži ve 4Q u 40% (mj. pozitivní vliv vyšší výroby v jaderných elektrárnách), zisk na úrovni EBITDA tedy 23,0 mld. CZK a provozní zisk 16,0 mld. CZK. Pro splnění guidance na čistém zisku bude klíčový vývoj finančního výsledku. Ten jsme nastavili poměrně optimisticky, když počítáme mj. s 1 mld. CZK pozitivního vlivu přecenění opcí MOL nebo pozitivním příspěvkem FX zisků. I tak nám nicméně vychází čistý zisk za 4Q ve výši 13,5 mld. CZK a tedy celoroční zisk o cca 0,6 mld. CZK pod guidance.

Předpokládáme, že pokud ČEZ skutečně na guidance dosáhne (a vzhledem k vyjadřování managementu je to dost dobře možné), bude to s pomocí několika mimořádných položek na úrovni finančního výsledku. Pro valuaci akcií ČEZ tedy nic podstatného. Daleko více je třeba se ve výsledcích soustředit na provozní náklady a samozřejmě výhledy na rok 2012.

Celá predikce výsledků ČEZ za 4Q2011 a celý rok 2011 ke stažení zde. zde. (123,00 KB)


Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář