ČEZ: predikce výsledků hospodaření za 3Q2012

05.11.2012 8:53:35

V příštích dvou měsících by investoři měli mít více jasno v tom, jaká bude budoucnost společnosti ČEZ, jak bude firma vypadat v příštích letech. Blížíme se (snad) rozklíčování mimořádně zapleteného příběhu o prodeji uhelných elektráren ČEZ, a také doufejme definitivnímu vyřešení situace v Albánii. V době, kdy jsou ceny silové elektřiny na dlouhodobých minimech a nehodlají se v dohledné době příliš zlepšit, jsou právě výše zmíněné problémy pro investory klíčové.

Na provozní úrovni předpokládáme sice y/y růst výnosů o téměř 7%, oproti předchozímu kvartálu je však tento nárůst nižší vzhledem k očekávané nižší výrobě elektřiny, zvláště v domácích uhelných zdrojích. Podle naší projekce by tak provozní výnosy měly dosáhnout „jen“ 50 mld. CZK. Meziroční nárůst očekáváme také u provozních nákladů, hlavně v kategorii nákladů na energie a palivo, nižší by naopak měly být personální náklady. Zisk EBITDA předpokládáme velmi blízko úrovni z 3Q2012, konkrétně 18,6 mld. CZK.

Jak bude vypadat spodní část výsledovky, je pro nás větším otazníkem, především kvůli horké otázce jménem Albánie. Je evidentní, že situace v Albánii je mimořádně vyhrocená a logickým výsledkem, který by podle nás trh přivítal, by byl odchod ČEZu z této země. Tento odchod sice může mít další dodatečné negativní finanční důsledky, nicméně ČEZ se zbaví aktiv, která mohou být kdykoliv v budoucnosti potenciálním problémem a zdrojem nečekaných ztrát, podobných té v letošním roce.

Z pohledu výsledků za 3Q neočekáváme v základním scénáři odpis albánských aktiv, i když jej nelze vyloučit. Naopak počítáme s pozitivním přeceněním opcí MOL (+0,8 mld. CZK). Zisk před zdaněním tak projektujeme ve výši 10,4 mld. USD a čistý zisk pro akcionáře ČEZ 8,5 mld. CZK. Takové výsledky by podle nás znamenaly, že ČEZ je přibližně o 2 mld. CZK nad celoročním plánem zisku. Vzhledem k situaci v Albánii a dalším rizikům je však možné, že firma svoji guidance nezvýší.

Investorům doporučujeme sledovat především provozní úroveň a její srovnání s tržním konsensem, protože finanční výsledek může být ovlivněn faktory (zvláště týkajícími se Albánie), které někteří analytici do svých projekcí výsledků za 3Q2012 započítali, jiní nikoliv. Proto vidíme v odhadech čistého zisku poměrně velký rozptyl, od 2 mld. CZK až do téměř 11 mld. CZK.

Celá predikce výsledků ČEZ za 3Q2012 ke stažení zde. zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář