ČEZ: predikce výsledků hospodaření za 2Q2012

03.08.2012 15:24:13

Společnost ČEZ by měla podle naší projekce ve 2Q2012 meziročně zvýšit čistý zisk o více než 12% na 7,6 mld. CZK, což by zároveň znamenalo snížení meziročního poklesu za první pololetí na 6,6% vs. meziroční pokles zisku v prvním kvartále 14%. Předpokládáme, že pokud realita alespoň dosáhne naší projekce či o něco optimističtějšího tržního konsensu, bude ČEZ na dobré cestě splnit svoji celoroční guidance na úrovni EBITDA, EBIT i čistého zisku.

ČEZ by, podobně jako v 1Q, měl dosáhnout solidního y/y růstu výnosů - konkrétně očekáváme, že firma vykáže 49,3 mld. CZK (+5,4% y/y) kvartálních tržeb na pozadí meziročně silnější výroby v domácích zdrojích, zapojení nových zdrojů (Rumunsko), mírně vyšších prodejních cen a rostoucích prodejů zemního plynu.

Na úrovni provozního výsledku očekáváme také solidní, 5% (EBIT) resp. 6% (EBITDA) meziroční růst. Ačkoliv situace v Albánii zatím není podle dostupných zpráv zcela uspokojivě vyřešena, očekáváme nižší negativní vliv zvýšených nákladů na nákup energií a služeb, než tomu bylo v 1Q. Očekáváme dále y/y zvýšení odpisů o 0,5 mld. CZK, což znamená, že EBITDA marže by mohla podle našeho modelu vzrůst na 37,3% z 36,9% v 2Q2011, zatímco EBIT marži predikujeme na stejné úrovni jako před rokem.

Ve finančním výsledku očekáváme negativní přecenění opcí MOL v objemu přibližně 0,6 mld. CZK, celkově predikujeme negativní bilanci finančního výsledku ve výši 2,4 mld. CZK. To by znamenalo zisk před zdaněním 9,3 mld. CZK a při předpokládané 19% efektivní dani z příjmů a mírně negativním podílu minoritních akcionářů následně čistý zisk výše zmíněných 7,6 mld. CZK (14,9 CZK na akcii).

Celkově od výsledků neočekáváme žádnou zásadní informaci, která by měla být tím klíčovým katalyzátorem pro akcie ČEZ. V současném stále nepříznivém ekonomickém prostředí (hlavně co se týká nepříznivých cen elektrické energie v CE regionu a dopadů dluhové krize) bude podle nás úspěchem, pokud ČEZ potvrdí celoroční guidance. Pozornost investorů by se měla soustředit na novinky ohledně vývoje v Albánii a případných nových informací o procesu prodeje některé/některých uhelných zdrojů.

Zároveň dáváme naše dosavadní doporučení "koupit" a cílovou cenu 970 CZK do revize.

Celá predikce výsledků ČEZ za 2Q2012 ke stažení zde. zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář