ČEZ: predikce výsledků hospodaření za 2Q2011

10.08.2011 10:47:20

Očekáváme poměrně slabé výsledky hospodaření společnosti ČEZ za druhý kvartál 2011. Meziroční pokles zisku o téměř 27% by měl být důsledkem jak nižších provozních marží, tak i očekávaného negativního dopadu finanční části výsledovky na čistý zisk. Právě tato část P&L bude zřejmě klíčová pro to, zda ČEZ dokáže naplnit či dokonce překonat naše resp. tržní očekávání, protože mantinely možného finančního výsledku jsou tentokrát ještě širší než jindy. Stěžejní položkou bude dopad přecenění opcí MOL, který byl v 1Q silně pozitivní (+1,6 mld. CZK před zdaněním), ve druhém kvartále se nicméně situace diametrálně změnila (akcie MOL klesly během kvartálu o cca 13%) a my očekáváme, že ČEZ zaúčtuje cca 1,0 mld. CZK ztrátu z přecenění opcí MOL. Zároveň však poznamenáváme, že ztráta může být teoreticky až cca 2 mld. CZK (ale také nižší).

Na úrovni výnosů očekáváme mírný, cca 3% y/y růst. Nižší prodejní ceny elektřiny by měly být kompenzovány vyšší produkcí elektřiny (ČEZ zřejmě využil vyšších cen elektřiny a situace v Německu ke zvýšení využití uhelných elektráren), lepšími výnosy v segmentech distribuce i těžby uhlí. Provozní náklady nicméně zřejmě porostou rychleji než výnosy, jinými slovy očekáváme nižší EBIT resp. EBITDA marže v y/y i q/q srovnání (EBITDA marže těsně pod 40% vs. 44,3% v 2Q2010). Predikujeme přitom především meziroční relativně silný nárůst nákladů na palivo a nákup energií a naopak nižší pozitivní vliv transakcí s emisními povolenkami.

Na finanční úrovni výsledovky bude kromě výše zmíněných opcí MOL důležité počítat také s negativním dopadem daně z emisních povolenek. Ta ubrala na zisku před zdaněním v 1Q2011 1,1 mld. CZK, pro 2Q počítáme s mírně nižším dopadem (-0,8 mld. CZK) vzhledem k sezónnosti. Zisk před zdaněním pak očekáváme ve 2Q2011 ve výši 9,87 mld. CZK, což znamená 25,8% y/y pokles. Na rozdíl od trhu očekáváme i ve 2Q (podobně jako v 1Q) negativní hospodářský výsledek připadající minoritním akcionářům, při očekávané 17% efektivní daňové sazbě by tak čistý zisk pro akcionáře ČEZ měl dosáhnout 8,2 mld. CZK.

Neočekáváme změnu guidance, ta případně zřejmě přijde až při výsledcích za 3Q2011. Kromě případných dalších podrobností k případům vyšetřování Evropskou komisí a výměny aktiv s EPH neočekáváme významnější kurzotvorné informace.

Kompletní predikce výsledků společnosti ČEZ za 2Q2011 ke stažení zde. zde. (124,81 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář