ČEZ: predikce výsledků hospodaření za 1Q2012

07.05.2012 9:59:23

Očekáváme, že ČEZ v prvních třech měsících letošního roku vykáže cca 10% meziroční pokles čistého zisku na 15,6 mld. CZK. Hlavním důvodem tohoto poklesu by měl být méně pozitivní vliv finančního výsledku na celkový hospodářský výsledek. V 1Q2011 ČEZ vykázal více než 0,5 mld. CZK pozitivního finančního výsledku, především díky +1,6 mld. CZK pozitivního přecenění opcí na akcie MOL. Mírně pozitivní přecenění sice očekáváme i tentokrát (+0,5 mld. CZK), ale více než miliardový rozdíl plus vyšší očekávané úrokové náklady by měly znamenat negativní (tj. typičtější) bilanci finančního výsledku v 1Q2012.

Provozní výnosy by měly solidně, téměř o 4% y/y, vzrůst. Spotřeba elektřiny v ČR v 1Q2012 meziročně vzrostla, když po podprůměrném lednu následovaly dva chladné měsíce s vyšší spotřebou. Zatím nejsou k dispozici data za březen, nicméně odhadujeme y/y nárůst spotřeby elektřiny v 1Q2012 o 2%. Očekáváme rovněž meziročně vyšší výrobu ve zdrojích ČEZ (uhelných i jaderných) a vyšší příspěvek rumunské větrné farmy. A mírně pozitivní vliv bude mít i nepatrné meziroční zvýšení realizovaných prodejních cen elektřiny vs. 2011 (cca +1%).

Ziskové marže očekáváme nicméně meziročně nižší, zvláště na EBIT marži (34,3% z 36,1% v 1Q2011, u EBITDA marže pokles nižší, důvodem je očekávaný y/y nárůst odpisů). Provozní náklady by měly být negativně ovlivněny situací v Albánii a odkladem některých nákladových položek z roku 2011 na rok letošní. Celkově tak očekáváme 6,7% meziroční nárůst OPEX a tedy adekvátní snížení provozních ziskových marží (viz výše).

Finanční výsledek jsme již diskutovali v úvodu, očekáváme -1,2 mld. CZK vs. +0,5 mld. CZK v 1Q2011 a tato úroveň výsledovky by tak měla zodpovídat prakticky za celý objem meziročního poklesu čistého zisku, který vidíme na úrovni 15,6 mld. CZK. Nemyslíme si, že cca 10% pokles zisku vs. 1Q2011 by měl sám o sobě ohrožovat cíl ČEZ letos zvýšit celoroční zisk o 1% (předpokládáme y/y silnější výsledky v 2Q a především v 3Q), nicméně investoři by se v tomto smyslu měli mimo jiné soustředit na novinky ohledně situace v Albánii. Pro akcie ČEZ však je nyní ještě nepříjemnější jiná věc a to pokračující pokles cen silové elektřiny na trzích. Aktuální ceny jsou pod 50 EUR/MWh, což jsou hodnoty, které ČEZu velmi komplikují snahy o oživení růstu zisku pro příští roky.

Celá predikce výsledků ČEZ za 1Q2012 ke stažení zde. zde. (663,82 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář