ČEZ: predikce výsledků hospodaření za 1Q2011

03.05.2011 15:09:55

Očekáváme, že ČEZ v 1Q2011 dosáhl čistého zisku ve výši 15,5 mld. CZK, tedy o téměř přesně 2 mld. CZK méně než ve stejném období loňského roku. Nižší průměrná realizovaná cena prodané elektřiny bude sice částečně kompenzována růstem výnosů v jiných segmentech (segment distribuce, prodej zemního plynu, příspěvek výroby ve větrném parku v Rumunsku), nicméně s mírně negativním dopadem na ziskové marže (segment výroby dosahuje tradičně nadprůměrných marží v rámci skupiny).

Zatímco tedy tržby očekáváme pouze o 1,7% nižší než před rokem, zisk na úrovni EBIT by měl poklesnout o 6,6%, u EBITDA  by pokles měl být nižší (předpokládáme meziročně vyšší odpisy). EBITDA marži tak očekáváme pod 50% vs. 50,7% v 1Q2010, EBIT marže potom zřejmě klesne přibližně o 2 procentní body na 38,2%.

Finanční výsledek je tentokrát ještě o něco obtížněji predikovatelný než jindy. Nově jej ovlivní zavedená darovací daň z emisních povolenek, kde očekáváme kvartální negativní vliv na zisk před zdaněním ve výši 975 mil. CZK. K tomu je nutno připočítat tradiční položky s negativním dopadem na zisk před zdaněním, tedy čisté placené úroky a úrok z jaderných rezerv (celkově -1,1 mld. CZK). Na druhou stranu negativní výsledek finanční části výsledovky by měl kompenzovat FX zisk z finančních derivátů a přecenění opcí MOL. Celkově tak očekáváme, že finanční výsledek bude negativní ve výši 0,8 mld. CZK.

Zisk před zdaněním by měl dosáhnout 19,4 mld. CZK (-9,5% y/y). Vzhledem k tomu, že darovací daň z emisních povolenek není daňově odčitatelná a taky vzhledem k dalším faktorům, očekáváme meziročně o něco vyšší efektivní sazbu daně (20% vs. 18,6%). Zisk po zdanění by tak měl dosáhnout 15,5 mld. CZK neboli 29 CZK na akcii. Tento výsledek by znamenal meziroční 11,2% pokles zisku.

Investoři v současné chvíli znají podstatné informace jako je guidance společnosti na rok 2011 nebo dividenda vyplacená ze zisku 2010. Nemyslíme si, že v tomto směru se při výsledcích za 1Q2011 dočkáme nějakého překvapení. K případné úpravě guidance může dojít až později během roku. Ani případná výraznější odchylka skutečných výsledků od naší (resp. tržní) projekce nemusí mít na akcie ČEZ výrazný dopad vzhledem k tradičně poměrně značnému efektu sezónnosti a mezikvartálním výkyvům v hospodaření.

Kompletní predikci výsledků ČEZ naleznete ke stažení zde. zde. (110,98 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář