ČEZ: predikce hospodářských výsledků za 4Q2010

22.02.2011 15:01:15

ČEZ vždy na začátku roku zveřejní vlastní očekávaný zisk daného roku na třech úrovních výsledovky. Podle naší projekce v roce 2010 svůj plán překročil na dvou z těchto tří úrovní (EBIT a čistý zisk), na EBITDA čekáme číslo velmi lehce pod celoroční guidance 88,7 mld. CZK. Investoři však budou daleko pozorněji sledovat očekávanou guidance pro rok 2011, návrh výše dividendy ze zisku 2010 a případné novinky o investicích a (především) divesticích. Vzhledem k tomu, za kolik ČEZ prodal silovou elektřinu na rok 2011 a s přihlédnutím k dalším skutečnostem, by čistý zisk měl být v roce 2011 nižší než v loňském roce. Na trhu ovšem panují poměrně značné rozdíly v odhadech, o kolik nižší tento zisk bude a zveřejnění guidance bude v tomto smyslu ostře sledované.

Předpokládáme, že pro ČEZ byl 4Q2010 poměrně příznivý z hlediska tržeb. Ty by podle naší projekce měly ve 4Q meziročně vzrůst o 2,5% na 56,9 mld. CZK a to i přes výrazný y/y pokles průměrné realizované ceny elektrické energie. Očekáváme, že ČEZ za rok 2010 vyrobil 62,9 TWh elektrické energie, tedy mírně nad posledním odhadem ČEZ 62,8 TWh. K vyšším tržbám pomohou podprůměrné teploty na konci roku 2010, růst výnosů v distribuci elektřiny i nový byznys v oblasti prodeje zemního plynu. Celoroční výnosy by tak měly poprvé v historii ČEZ překonat hranici 200 mld. CZK.

Nárůst provozních nákladů očekáváme o něco nižší, i přesto bude pro ČEZ zřejmě obtížné překonat svůj celoroční cíl zisku EBITDA 88,7 mld. CZK (my čekáme číslo těsně pod guidance). Naopak na úrovni EBIT by ČEZ neměl mít problém (čekáme +1,1 mld. CZK vs. guidance) a také na čistém zisku (očekáváme 7,8 mld. CZK ve 4Q resp. 47,9 mld. CZK za FY2010) by měla společnost i přes tradiční nárůst finančních nákladů v posledním kvartále guidance překonat.

Očekávaný zisk dává při aktuálně platném payout 50-60% prostor pro dividendu 45-54 CZK/akcii. My se přikláníme spíše k tomu, že dividenda bude na horní hranici payout a tedy přibližně na úrovni loňské dividendy 53 CZK/akcii (dividendový výnos 6,5%). Jsme toho názoru, že pro trh by byla zklamáním dividenda pod 50 CZK/akcii. Co se týká guidance na rok 2011, jsme pesimističtější než trh, který aktuálně vidí čistý zisk 2011 na úrovni 45,5 mld. CZK, my aktuálně v modelu pracujeme s čistým ziskem 2011 ve výši 44,4 mld. CZK.

Celá predikce výsledků ČEZ za 4Q2010 ke stažení zde. zde. (113,52 KB)


Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář