ČEZ: flash analýza výsledků hospodaření za 3Q2012

08.11.2012 11:21:58

Čísla oznámená za 3Q2012 jsou výrazně slabší, než očekával trh i než byla naše projekce. Na provozních výnosech rozdíl oproti předpokladům velký není – tržby byly jen o cca 0,6 mld. CZK nižší, především kvůli ještě o něco většímu snížení produkce v uhelných zdrojích oproti původním plánům. Výnosy z prodeje elektřiny tak meziročně prakticky stagnovaly, k celkovému 5,2% nárůstu provozních výnosů pomohly tržby z prodeje zemního plynu a dalších komodit.

Na úrovni provozního zisku je již více než dvoumiliardová „díra“, z velké části způsobená pokračujícím nepříznivým vývojem v Albánii. Ztrátu jsme sice očekávali, ale cca poloviční než reportovaných 1,5 mld. CZK. Spolu s o 0,6 mld. CZK nižšími výnosy, vyššími odpisy a vyššími ostatními provozními náklady se tak rozdíl oproti naší projekci navýšil na více než 2 mld. CZK.

Finanční výsledek byl již v souladu s naším očekáváním, pozitivně se v něm projevilo v souladu s očekáváním přecenění opcí MOL (+0,4 mld. CZK), meziročně poklesly FX ztráty a také čisté úrokové náklady. Zisk před zdaněním tak dosáhl 7,8 mld. CZK, meziročně sice o 69% více, ale výrazně pod naší projekcí. Čistý zisk pro akcionáře ve výši 6,6 mld. CZK znamená, že ve 4Q by ČEZ měl vykázat čistý zisk alespoň 5,7 mld. CZK, aby dosáhl na sníženou projekci celoročního zisku.

Tato snížená projekce se týká nejen čistého zisku (z 41,0 na 40,0 mld. CZK), ale také EBITDA (85,0 mld. CZK vs. 87,9 mld. dříve) a EBIT (57,6 mld. CZK vs. 60,4 mld. CZK dříve). Bez předpokládané celoroční ztráty v Albánii 4 mld. CZK na EBITDA by ČEZ původní guidance bez potíží splnil – snížený výhled ve světle očekávaného brzkého vyřešení situace v Albánii (očekáváme dohodu o odchodu ze země) tak nebereme tragicky.

Více nás trápí to, že výhledy zůstávají stále dost nepříznivé. Průměrná realizovaná cena prodané elektřiny stále klesá, ČEZ má na příští rok prodáno 84% elektřiny za cenu o cca 3% nižší než letos a polovinu elektřiny na rok 2014 za cenu ještě nižší. Aby se vyhnul dalšímu poklesu průměrné prodejní ceny v roce 2014, musel by druhou polovinu elektřiny prodat za alespoň 52-53 EUR/MWh, což v současných podmínkách nebude jednoduché.

Další informace přineseme po konferenčním hovoru, který začíná v 16:00. Výsledky ČEZ hodnotíme jako negativní a tržní reakci považujeme za adekvátní.

Celá flash analýza výsledků společnosti ČEZ za 3Q2012 ke stažení zde. zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář