ČEZ: flash analýza výsledků hospodaření za 1Q2012

10.05.2012 13:12:22

Společnost ČEZ reportovala za první čtvrtletí 2012 čistý zisk ve výši 14,8 mld. CZK, což mírně zaostalo za naší projekcí (15,6 mld. CZK) i konsensuálním odhadem trhu (13,4 mld. CZK). Hlavní příčinou meziročního 14% poklesu čistého zisku je vykázaná ztráta v Albánii kvůli známému problému se změnou regulovaných cen a kategorizace zákazníků (celkem -1,9 mld. CZK).

ČEZ je v posledních kvartálech relativně silný na úrovni provozních výnosů (tržeb), i tentokrát dokázal a to poměrně výrazně překonat jak naši, tak i tržní predikci a poprvé v historii překonaly jeho kvartální tržby hranici 60 mld. CZK. Podporou 7% y/y růstu tržeb bylo několik faktorů: od vyšší výroby v domácích zdrojích, přes meziročně mírný nárůst průměrné prodejní ceny silové elektřiny až po zapojení aktiv, která ještě v 1Q2011 nebyla v provozu (další část větrného parku v Rumunsku).

I přes vyšší tržby ČEZ reportoval provozní zisk lehce pod očekáváním, vyšší než jsme projektovali, byly především nákladů na nákup energií a služeb (+22% y/y), mimo jiné právě kvůli vývoji v Albánii. Žádné další větší překvapení na provozních nákladech nevidíme. Finanční výsledek byl také o kousek horší, než jsme predikovali, místo -1,2 mld. CZK to bylo -1,8 mld. CZK. ČEZ prakticky v souladu s naší projekcí přecenil opce MOL o 0,6 mld. CZK (očekávali jsme 0,5 mld. CZK), nižší byly úrokové náklady, naopak horší vývoj FX a ostatních nákladů vedl k výše zmíněnému výsledku. Zisk před zdaněním tak dopadl o cca 1 mld. CZK hůře než jsme očekávali, nečekaně vysoká ztráta připadající na nekontrolní podíly nicméně nakonec zajistila, že čistý zisk byl oproti naší projekci nižší „jen“ o 0,7 mld. CZK.

Pro trhy je důležité, že ČEZ i přes pokles očekávané roční výroby elektřiny (65,8 TWh vs. únorová projekce 67,3 TWh) a problémy v Albánii ponechal v platnosti celoroční guidance na čistém zisku (41,0 mld. CZK) i EBITDA (87,9 mld. CZK). Kromě toho ČEZ zveřejnil rozhodný den pro nárok na dividendu ze zisku 2011. Tímto dnem je 2.7.2012, tedy v T+3 27.6.2012 (den po konání VH), 28.6. se tak akcie ČEZ již budou obchodovat bez nároku na 45 CZK dividendu.

Celkově hodnotíme výsledky ČEZ jako sice mírně horší než jsme očekávali, ale po poklesech akcií ČEZ v posledních dnech již neočekáváme další negativní reakce na výsledky. Rozšířený rozbor výsledků přineseme na našich webových stránkách www.cyrrus.cz po konferenčním hovoru pro analytiky, který začíná dnes v 16:00.

Celá flash analýza výsledků ČEZ za 1Q2012 ke stažení zde. zde. (665,66 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář