Boeing: Flash analýza hospodářských výsledků za 1Q 2014

24.04.2014 14:40:11

Výsledky společnosti Boeing předčily očekávání trhu téměř ve všech důležitých parametrech. Největší obava panovala ohledně volného peněžního toku, který část trhu predikovala v červených číslech. Management ale překvapil kladnou hodnotou 615 miliónů USD. Také ostatní provozní čísla byla optimistická, stejně jako náklady na dosud ztrátovou výrobu Boeingu 787. Výsledky tedy hodnotíme pozitivně.

Největší napětí před výsledky panovalo z volného peněžního toku. Firma totiž kvůli technickým problémům na křídlech letounu Dreamliner musela přibrzdit dodávky, což způsobilo výpadek volného peněžního toku. A právě tato veličina je rozhodující pro schopnost firmy vyplatit dividendy a realizovat buyback - aktuálně hlavní drivery ceny akcie. Oznámená výše buybacku 2,5 mld USD v 1Q spolu se solidní peněžní hotovostí ujistili investory, že plán odkupu vlastních akcií v objemu 10 mld USD do roku 2016 a zároveň postupné navyšování dividendy je reálné. Sice nebyl oznámen nový cíl volného peněžního toku na letošní (platný tak zůstává 3,5 mld. USD), to ale investory neznepokojilo, neboť po zveřejněných výsledcích se toto číslo jeví jako velmi konzervativní.

Dalším potenciálně bolavým místem byly odložené náklady na výrobu Boeingu 787. Jejich bilance se za 1Q zvýšila "pouze" o 1,5 mld USD, což je v souladu s očekáváním trhu. Celkové odložené náklady na výrobu tohoto prodělečného typu dosáhnou 25 mld USD (in line s očekáváním) ve 2. pololetí roku 2016 (prodloužení o rok - mírně negativní). Pokud bude dodržena úroveň 25 mld USD, pak by už z tohoto "tématu" nemělo hrozit nic negativního pro cenu akcie.

Možná negativní reakce mohla také pramenit ze zrušených objednávek. V průběhu 1Q zrušily své objednávky některé japonské letecké společnosti. Boeing uvedl, že zrušené či odložené objednávky jsou pod dlouhodobým průměrem, což rozptýlilo obavy investorů. Objednáno je 5100 letadel v celkové hodnotě 374 mld USD (in line s očekáváním).

Samotné výsledky hospodaření zůstaly trochu v zákrytu výše uvedených informací a čísel, nicméně i tam lze najít důvody k  optimismu. Celkové tržby dosáhly 20,46 mld USD (+20 % y-y) v porovnání s očekáváním 20,2 mld USD. V meziročním srovnání se lépe vedlo divizi komerčních letadel, kde tržby meziročně vzrostly o 19% a marže vzrostla o 40bp. na 11,8 %. Divizi Obrana a vesmír se vedlo hůře než v loni kvůli nižším objemům (nižší objednávky od americké armády). Mírně klesla i marže o 10 bp. na 10,2 %. To ale nemění nic na celkovém pozitivním vyznění výsledků hospodaření za 1Q 2014.

Celá flash anlýza výsledků ke stažení zde zde
 

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář