Bayer: Predikce hospodářských výsledků za 1Q 2014

25.04.2014 13:00:39

Výsledky za 1. čtvrtletí pravděpodobně nepřinesou úpravu výhledů na celý letošní rok. Ty byly sníženy v lednu při výsledcích za 4. čtvrtletí (EPS o 8 %) zejména vlivem nepříznivého měnového vývoje. Ten z očekávaného zisku na akcii odebral 6 %. Negativní vliv měny by měl být potvrzen i při nadcházejících výsledcích, proti tomu by ale měl stát příznivý prodejů léků ve farmaceutické divizi a silná divize průmyslové chemie.

S úpravou cílů na rok 2014 management pravděpodobně počká až na 2. polovinu roku, kdy bude jasnější dopad měny a půjde lépe odhadnout celoroční výkonnost obou chemických divizí, u kterých je obtížnější plánování než ve farmaceutickém sektoru. Hlavními tématy bude náběh tržeb nových léků (případně odhady do budoucna), dopad měny, výše výdajů na marketing a vývoj a výše marží v jednotlivých divizích.

Farmaceutická divize je nejvíce náchylná na měnová rizika, která jdou aktuálně proti evropským exportním firmám. Nicméně silný náběh prodejů nových léků, který byl patrný už i při minulých výsledcích, by měl pokračovat i v 1Q. U několika klíčových produktů se očekává meziroční růst ve stovkách procent (Xarelto +126 %, Eylea +155 %). Trh očekává růst tržeb této divize o 8 %, ale pokles marže (-60 bps na 28,1 %). To by mělo být způsobeno růstem nákladů na marketing nových léků a na vývoj léků. To ostatně naznačoval management už v lednu, že je třeba počítat s meziročním růstem těchto nákladů v průběhu celého roku 2014.

Divize zemědělské chemie pravděpodobně zaostane za loňskou výkonností, když EBITDA marže pravděpodobně klesne z důvodu tuhé americké zimy o 3 procentní body na 36,6 %. Průmyslová chemie těží z rostoucí poptávky v souvislosti s oživením globální ekonomiky a aktuálně nízkých cen vstupních surovin.

Celá predikce ke stažení zde zde
 

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář