Banky v CEE - update analýzy bankovního sektoru

22.01.2009 7:37:47

Finanční krize se do regionu střední a východní Evropy dostává bezprecedentní rychlostí. Vysoké tempo hospodářského růstu posledních let během extrémně krátké doby střídá stagnace či dokonce recese ekonomik. Považujeme-li banky za zrcadlo ekonomiky, je zřejmé, že dopadu tohoto útlumu se žádná banka nemůže vyhnout. Síla dopadu se však u různých bank z regionu střední a východní Evropy značně liší, stejně jako náš názor na jejich schopnost krizi ustát.U bank, na něž se zaměřuje tento report, jsme v minulosti oceňovali především dva příznivé faktory: silný ekonomický růst v regionu střední a východní Evropy a relativně nízkou proúvěrovanost a penetraci bankovních služeb v těchto ekonomikách ve srovnání se západní Evropou. Taková kombinace znamená exkluzivní růstový potenciál bankovního sektoru v regionu, finanční krize však dočasně tento potenciál přidusila. Na dlouhodobém efektu dohánění západoevropské úrovně se nic nemění, banky však budou muset kvůli krizi na čas ustoupit od agresivní kumulace svých bilančních sum a zapomenout na více riziková aktiva, ať už v oblasti úvěrů, nebo investování do cenných papírů.

I přesto věříme, že sektor poskytuje zajímavé investiční příležitosti. Pokles tržního ocenění regionálních bank totiž v některých případech podle našeho názoru neodpovídá fundamentálním vyhlídkám daných bank. Z reportu vyplývá, že se jedná především o dvě banky: Komerční banku a Erste. U KB vidíme 46% růstový potenciál, který vyplývá z našeho očekávání relativně stabilní výkonnosti banky v následujících krizových letech. ROE banky by měla zůstat u hranice 20%, solidní dividendový výnos (8,2% dle očekávané dividendy za rok 2008) a aktuální pokles akcie související podle nás do značné míry s tržním sentimentem, indikuje doporučení „koupit", což vyplývá z našeho diskontního modelu.U Erste se jedná o jiný příběh: krize se jejího hospodaření dotkne více (pro letošní rok očekáváme meziroční pokles čistého zisku 30%), trh však podle našeho názoru dopad krize na finanční zdraví banky přeceňuje a ne zcela právem jí přiřazuje statut západoevropské banky. Naše nákupní doporučení na tento titul je však každopádně podmíněno vývojem na světových finančních trzích. Očekáváme tedy, že se akcie Erste budou krátkodobě i nadále chovat v závislosti na vývoji amerického a potažmo západoevropského bankovního sektoru.

Celá analýza je ke stažení zde. zde. (2,25 MB)
 

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář