Banky v CEE - nová fundamentální analýza středoevropských bank

10.10.2007 7:19:05
Bankovní sektor ve střední a východní Evropě (CEE) patří mezi investory bezesporu k nevyhledávanějším odvětvím. Zvláště v současné době, kdy jsou mnohé západoevropské či americké banky zmítány problémy souvisejícími s americkým hypotečním trhem a sekuritizovanými bankovními produkty s ním spojenými, se banky podnikající v CEE zemích jeví jako zajímavé z hlediska růstového potenciálu i rizikovosti. Ačkoliv například objem úvěrů roste prakticky ve všech zemích střední Evropy velmi rychle, stále dosahuje ve vztahu k HDP jen zlomku toho, co je běžné v EU. To platí ještě více na méně rozvinutých bankovních trzích v bývalém Sovětském svazu či na Balkáně.

 

 

V této analýze jsme se proto zaměřili na banky zařazené do našeho "Superspadu", jinými slovy na banky, jejichž akcie se obchodují v ČR, Polsku a Maďarsku. Velká pětka, do níž patří Erste, Komerční banka, OTP, Bank Pekao o PKO Bank, je charakteristická svým převážně retailovým zaměřením, nízkou resp. nulovou expozicí vůči výše popsaným problémům na západ od našich hranic, a silným růstem výnosů, převážně těch úrokových. Mnohé z uvedených bank se navíc aktivně snaží pronikat na ještě východnější bankovní trhy, kde hledají (a většinou nacházejí) ještě dynamičtější růst za stále příznivější míry rizika. Zároveň však mezi jednotlivými tituly zůstávají značné rozdíly v dynamice růstu, ziskovosti, rizikovosti a následně také v tržním ocenění jejích akcií.

 

 

 

 

Ocenění jednotlivých titulů jsme provedli na základě srovnávací analýzy z důrazem na ukazatele P/BV a P/E, přičemž cílové ceny jsme stanovili na základě regrese těchto ukazatelů a vybraných parametrů ziskovosti, rentability, růstu a rizikovosti.

Doporučení a cílové ceny analyzovaných titulů naleznete v analýze, která je ke stažení zde:
SS_BANKS_1007.pdf SS_BANKS_1007.pdf (461,13 KB)
 

 

 

 

 

 

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář