AAA Auto: predikce výsledků za 4Q2011

19.03.2012 8:59:42

Už čísla o objemu prodejů za rok 2011 zveřejněné v lednu dávají tušit, že hospodářské výsledky za uplynulý rok budou velmi silné. Společnosti se podařilo prodat 44 828 ojetých vozů, tj. 13,4% meziroční nárůst. Předpokládáme velmi mírné snížení průměrné prodejní ceny vozů oproti 3Q2011 a tržby z prodeje ojetých vozů za FY2011 by tak měly lehce přesáhnout 226 mil. EUR.

Předpokládáme, že náklady na prodej vozů porostou meziročně mírně rychleji než samotné tržby z prodeje. Na úrovni hrubých marží by ale měl být tento negativní vliv vyrušen navýšením ostatních výnosů, jako jsou např. výnosy z finanční činnosti či servisu vozů. Hrubý zisk by za uplynulý rok měl podle nás dosáhnout 66 689 tis. EUR, což znamená 26,2% meziroční nárůst a hrubé marže tak budou nad 24%.

Očekáváme, že se poměr jednotlivých složek provozních nákladů k celkovým výnosům oproti minulým letům příliš nezmění. Nejvýraznější položkou provozních nákladů stále zůstávají náklady personální. Ty kvůli vysokým prodejům a navázání odměn zaměstnanců na tyto prodeje meziročně vzrostou o 22% a budou tak tvořit takřka 50% z celkových provozních nákladů.

Dopad přecenění majetku a odpisů na EBIT již neočekáváme tak vysoký, jako tomu bylo v loňském roce z důvodu postupného sbližování reálné a účetní ceny majetku společnosti. Oproti loňskému roku ale předpokládáme vyšší negativní dopad kurzových rozdílů, a to hlavně kvůli oslabení maďarského forintu oproti euru na podzim loňského roku. Tyto ztráty ovšem mají pouze účetní charakter a nebudou realizovány ve smyslu snížení cash flow společnosti. Nicméně čistý zisk v 4Q zejména kvůli těmto kurzovým ztrátám meziročně poklesne zhruba o 15% na 1381 tis. EUR.

Ve svých výhledech bude společnost nejspíše obdobně konzervativní jako v roce loňském. V Česku a na Slovensku zůstane v plánu otevření několika nových poboček, které podpoří růst prodeje v příštích letech. Expanze v  Rusku či dokonce v Maďarsku bude sice ve strategickém výhledu společnosti, ale nepředpokládáme její brzké provedení, a to kvůli mnoha nejistotám vyplývajících z podnikání na těchto trzích. Nepředpokládáme ani to, že by se společnost na základě dosažení vysokého zisku rozhodla k výplatě dividendy.

Kompletní predikce výsledků AAA Auto za 4Q2011 ke stažení zde. zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář