AAA Auto: Predikce výsledků za 4Q a 2010

25.03.2011 14:15:31

Skupina AAA Auto již zveřejnila své prodejní výsledky za 4Q, ze kterých můžeme při predikci hospodaření částečně vycházet. Prodeje meziročně vzrostly o 24% na 9914 vozů, celkově tak skupina prodala 39.531 vozů za rok 2010 (+6,2%). Silnější růsty v průběhu celého roku zaznamenal slovenský trh a zvýšil se tak jeho podíl na prodejích skupiny. Celkově pomohlo zaměření na malá a levná auta.

Díky silné poptávce a pokračujícímu zájmu o dražší a kvalitnější vozy předpokládáme, že průměrné ceny vozů ve 4Q zůstaly na  úrovních 3Q, tedy 4550 EUR. Vyšší ceny spolu se silnými prodeji tak mohly znamenat další postupné snížení podílu zisků z finančních služeb v poměru k tržbám oproti roku 2009. AAA by tak mohly dosáhnout velmi slušné hrubé ziskové marže 24,9% (23% v r.2009).

Skupina i ve čtvrtém kvartále pokračovala v přísné kontrole nákladů. Náklady na prodané zboží proto mohly růst mírněji (+18,4%) než tržby (+21,4%). U provozních nákladů počítáme s ještě nižším meziročním růstem (12,9%). Předpokládáme, že společnost snížila náklady v přepočtu na zaměstnance. Vysoké prodeje aut však podle našeho názoru neměly za následek propouštění lidí ve 4Q, celkově tak personální náklady díky vyššímu počtu zaměstnanců (oček. průměrně 1300 vs. 1099 v r. 2009) budou nad hodnotami z roku 2009. Díky dobré výkonnosti mezi Q1 a Q3 si společnost dovolila dostatečně zvýšit náklady na reklamu již v průběhu roku, za 4Q očekáváme jen mírné snížení. Stejně pohlížíme i na ostatní náklady. Díky navýšení provozní marže ve 4Q by tato mohla být výrazně vyšší i v celoročním srovnání, a to 6,2% oproti loňským 4,5%.

Výraznější změny neočekáváme v hodnotě odpisů za 4Q, naopak po výjimečně vyšších finančních nákladech ve 3Q předpokládáme návrat k úrovni 0,8% měřeno poměrem k tržbám. Ztrátu z ukončených provozů budou z velké míry ovlivňovat náklady na zatím neprodané nemovitosti a další aktiva v zahraničí. Díky propadným nemovitostem v Polsku však můžeme očekávat, že tyto náklady byly v roce 2010 meziročně nižší a pozitivně tak ovlivní celkový čistý zisk. Při naplnění našich předpokladů bude provozní marže nejvyšší od r.2004 (2,7%). Kromě čísel by tržní reakci mohly ovlivnit případné přesnější informace o vstupu na ruský trh, o ukončených provozech či výhled na další kvartály po velmi úspěšných měsících leden a únor.

Predikci v plném znění naleznete ke stažení zde. zde. (94,96 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář