AAA Auto: predikce výsledků za 1Q2011

24.05.2011 15:01:19

V prvním kvartále se i nadále dařilo prodejům automobilů jak meziročně (+37,2%), tak meziměsíčně (18% až 65% dle trhu a měsíce). Tempo růstu se postupně umírňuje, dubnová data jsou již meziměsíčně nižší, meziročně však zůstávají stále výše o několik procent.  Vývoj prodejů indikuje, že letošní (hlavní) jarní sezóna se přesunula z tradičních měsíců března a dubna hlouběji do zimních měsíců. V ohledu na dva hlavní trhy pak růst prodejů v SR byl znovu rychlejší než v ČR. Dřívější kulminace prodejů podle nás výsledkům za 1Q výrazně pomohla.

  • Díky silné poptávce tak mohly dále růst i ceny prodávaných automobilů, i když nepředpokládáme, že by růst cen byl mezikvartálně výrazný. Tržby proto očekáváme vyšší meziročně o 46,8%, tempo jejich růstu tak předčilo tempo růstu prodejů (37,2%).
  • Na úrovni provozních nákladů jsou nejzásadnější položkou mzdy.  Vyšší prodejnost podle našeho předpokladu zvýšila také náklady na odměny zaměstnanců (meziročně +47%). Náklady na reklamu  v poměru k tržbám společnost podle našeho odhadu v rámci postupně probíhající přípravy na expanzi jen mírně navýšila, ostatní náklady pak předpokládáme na úrovních podobných s kvartály předešlými.
  • Položka ukončených provozů již odráží pouze náklady na udržování nemovitostí v Polsku (ostraha, správa), výraznější ztrátu zde nepředpokládáme. Ostatní ukončené provozy byly v rámci reklasifikace aktiv v Maďarsku z ukončených provozů do provozů pokračujících rozprostřeny do ostatních (především) nákladových položek výkazu zisků a ztrát.
  • U příležitosti ohlášení výsledků by společnost mohla sdělit bližší informace k projektu v Rusku (například odhady prodejů) nebo upřesnit či pozměnit časový horizont znovuotevření businessu v Maďarsku (nyní je nejbližším termínem přelom roku 2011/2012). Zatím je také poměrně velkou neznámou časový harmonogram otevírání nových poboček v České (5) a Slovenské (3) republice v následujících 18 měsících. Náznaky rychlejší expanze, ať už na zahraničním nebo domácím trhu, by mohly mít na cenu akcí pozitivní vliv.

Predikce výsledků v plném znění ke stažení zde. zde. (91,63 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář