AAA Auto: Predikce výsledků 4Q 2012

27.03.2013 16:06:57

Samotná čísla za uplynulý kvartál, resp. rok nebudou mít dle našeho názoru přílišný dopad na vývoj ceny akcie. Ta se v současnosti odvíjí jen na základě spekulací ohledně nabídky společnosti na jejich odkup, který by měl být spuštěn 2. dubna 2013 a vyústí ve stažení akcií z burz v Praze i Budapešti k 28. červnu 2013.

Konec spekulací přijde až s konáním valné hromady k 29. březnu, na které bude výsledná cena odkupu odhlasována. K tomu, aby mohli být minoritní akcionáři vytěsnění majoritním vlastníkem A. J. Dannym, je zapotřebí, aby tento majoritní akcionář vlastnil minimálně 90 % akcií.

Za 4Q loňského roku bylo prodáno 11 503 vozů, s tím, že průměrná prodejní cena by se měla udržet zhruba na úrovni 3Q (5490 EUR vs. 5485 EUR). Marže hrubého zisku by však měly být na vyšší úrovni než v 3Q 2012 vzhledem k silnému nárůstu tržeb z finančních služeb, což je sezónní záležitost každého čtvrtého čtvrtletí.

Vzhledem k nižším prodejům tedy očekáváme poměrně slabý nárůst meziročního objemu tržeb za 4Q, za celý rok by se však celkové tržby měly zvýšit zhruba o pětinu. Náklady na prodané vozy by přitom v meziročním srovnání za celý loňský rok měly vzrůst méně než tržby, což značí silnější marže než v roce 2011.

Provozní náklady by dle našich odhadů měly za 4Q vzrůst o 14,5 % y/y na takřka 17 mil. EUR. Největší růstovou položkou by přitom měly být personální náklady, které se navýší o odhadovaných 55 % y/y na takřka 11 mil. EUR. Marketingové náklady odhadujeme na stabilní meziroční úrovni, přičemž ostatní náklady by měly klesnout zhruba o třetinu.

Nejsilnějším rizikem u zítřejších výsledků bude položka finanční výnosy. Ta je obecně velmi obtížně predikovatelná a zvláště ve 4Q má silný význam. Jak už jsme ovšem uvedli v úvodu, neočekáváme silnější tržní reakci ani v případě překvapení ohledně hospodářských výsledků. A to ať už by mělo jít o překvapení pozitivní či negativní.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář