AAA Auto: obnoveno doporučení na stupni "koupit"

29.11.2010 7:56:44

Trh s automobily se po krizi v letech 2008 a 2009 postupně stabilizuje. I když nyní spotřebitelé využívají slev u nových vozů, dá se očekávat návrat k dlouhodobému poměru, kdy je nákup ojetin častější. V České republice je navíc stále velmi početná skupina aut z devadesátých let a mnohá svým stářím převyšují průměrné stáří vozidel v ČR. Očekáváme proto zvyšující se tlak na obměnu za mladší auta, což by se mělo projevit i na trhu ojetin v ČR.

V roce 2008 skupina z důvodu krize ukončila provozy v Rumunsku, Maďarsku a Polsku. Ztráta z ukončených provozů se nejvíce projevila v roce 2008 a 2009, nyní s postupným odprodáváním nemovitostí klesá. Expanzi AAA Auto mimo český a slovenský trh v následujících letech neočekáváme, nicméně společnost teď monitoruje případný vstup do Ruska. V tomto roce začala skupina provozovat pojízdné výkupny vozidel, čímž se přibližuje zákazníkům. Rozšiřování poboček v ČR nebo SR je možné prostřednictvím nízkonákladových malých bazarů (tzv. Baby-bazary).

Skupina v roce 2010 navyšuje kvartální tržby i hrubý zisk (i v meziročním srovnání), a to i přes nižší počet prodaných vozů v prvním a druhém kvartále. Je to možné díky třem faktorům. V meziročním srovnání vzrostly prodejní ceny, ve třetím kvartále jde dokonce vidět zvýšený (obnovující se) zájem o dražší vozy. Dále skupina radikálně snížila náklady, především personální. Třetím faktorem je důraz na zvyšování podílů příjmů ze zprostředkování finančních služeb spojených s nákupem vozu, což se pozitivně projevuje na ziskovosti skupiny.

To je i příčinou vyšších marží. Za 9M tohoto roku je hrubá marže 25%, čistá 2,3%. Za celý rok 2010 je pak podle našeho předpokladu dosažitelná úroveň všech marží nad úrovní roku 2009, což by potvrdilo nadále růstový trend. Díky zmíněným důvodům společnost dosahuje v porovnání s minulým rokem lepšího čistého zisku za všechny jednotlivé kvartály, za devět měsíců tohoto roku je čistý zisk v porovnání se stejným obdobím loni více než dvojnásobný (3,38 mil. EUR). Překonání na čistém zisku očekáváme i pro čtvrtý kvartál tohoto roku (2009: ztráta 218 tis. EUR).

Na základě ocenění modelem DCF stanovujeme pro akcie společnosti AAA Auto roční cílovou cenu 28,1 Kč. Vzhledem k  49% prémii oproti závěrečnému kurzu dne 26.11.2010 stanovujeme pro tyto akcie obnovené investiční doporučení „koupit".

Plné znění analýzy ke stažení zde. zde. (234,05 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář