AAA Auto: flash analýza výsledků za 4Q2011

29.03.2012 14:54:21

Dnes zveřejněná čísla předčila optimistické očekávání investorů vyvolané již dříve zveřejněným počtem prodaných vozů za loňský rok. Celkové tržby ve výši 276,7 mil. EUR byly jen mírně vyšší, než námi očekávaných 272 mil. EUR. Ani náklady na prodané vozy se příliš nelišily od našich předpokladů. Výraznější rozdíly přinesla až úroveň hrubého zisku.

V naší predikci z 19. března jsme upozorňovali, že ve čtvrtém kvartále dojde ke zvýšení hrubých marží, ale reportovaná hodnota dokázala předčit naše očekávání. Faktorů, které zapříčinily tak vysoké marže bylo více. Předně to bylo způsobeno tím, že se společnost více soustředila na prodej vysoce žádaných vozů, jejichž prodej není spojen s dodatečnými náklady. Také jsme v uplynulém roce byli svědky opětovné ochoty zákazníků využít finančních služeb autobazaru. Finanční penetrace se ve FY2011 zvýšila na 43,5%, což je oproti 39,5% z FY2010 citelné zlepšení. Společnosti se tak podařilo navýšit průměrnou prodejní cenu vozu na 5 131 EUR.

V provozních nákladech nedošlo k žádnému překvapení. Pozitivním faktorem je, že se podařilo výrazně stlačit růst provozních nákladů pod úroveň růstu tržeb. Nejvyšší položku provozních nákladů tvoří tradičně personální náklady. Ty ve FY2011 dosáhly 52% z celkových provozních nákladů (tj. obdobná úroveň jako za FY2010).

Čistý zisk se tedy z výše uvedených důvodů oproti FY2010 zdvojnásobil a výrazně tak překonal naše očekávání. Jak jsme předpokládali, došlo k citelným měnovým ztrátám kvůli výraznému oslabení maďarského forintu ve 4Q. Celková FOREX ztráta 2,67 mil. EUR nicméně překonala naše očekávání na 1,62 mil. EUR. Jedná se ovšem pouze o účetní ztrátu, která nebude realizovaná a nebude tak mít žádný dopad na cash flow společnosti.

Ve svých výhledech je společnost nebývale optimistická. Očekává, že se jí už tak rekordní čistý zisk podaří v tomto roce překonat alespoň o 20% a na tržbách očekává růst nejméně o 5%. Katalyzátorem růstu by mělo být otevření tří nových poboček v České republice a jedné na Slovensku v letošním roce. V současné době není patrné oslabení poptávky po ojetých vozech. Proto pokládáme výhled společnosti za uskutečnitelný. S dalším otevřením ruské pobočky počítá skupina až v roce 2013. Tedy až po důkladném prozkoumání tamního trhu.

Kompletní analýza výsledků AAA Auto za 4Q2011 ke stažení zde. zde. (124,85 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář