AAA Auto: Flash analýza výsledků za 4Q a 2010

30.03.2011 9:53:03

Výsledky hospodaření, které skupina zveřejnila dnes před otevřením trhu nás pozitivně překvapily především na čistém zisku 5 088 tis. EUR. Diference mezi reportovaným a odhadovaným čistým ziskem je dána nižší daňovou zátěží. Tržby ve výši 204,8 mil. EUR (+23,2% YoY), které mírně překonaly naše očekávání na hodnotě 201,8 mil. EUR, vděčí kromě růstu prodejů o 6% také vyšším průměrným prodejním cenám ve FY2010 (+13,2%). Vliv na rozdíl měl především náš odhad stabilních cen mezikvartálně (3Q/4Q), zatímco průměrné ceny nadále rostly na nová pokrizová maxima o více než 7%. Potvrzuje se tak  pokračování přesunu zákazníků k dražším a kvalitnějším vozům. Rekordní proto byla čistá ziskové marže, a to ve výši 3,1%.

  • Menší překvapení jsme zaznamenali v provozní části. Jak marketingové, tak ostatní náklady byly téměř podle našich předpokladů. Vyšší byly oproti našemu očekávání personální náklady, a to i přes mírně nižší počet zaměstnanců, než jsme předpokládali. Ve 4Q tak mohlo dojít k vyplácení vyšších mimořádných bonusů pro zaměstnance.
  • Vyšší personální náklady jsou víceméně hlavním faktorem, který zapříčinil rozdíl mezi očekávaným a reportovaným ziskem EBITDA (12,5mil. EUR, oček. 12,2 mil. EUR) i EBIT (10,1 mil. EUR, oček. 10,3 mil. EUR). Odpisy i finanční náklady totiž zůstaly podle našich předpokladů v poměrně stabilním poměru k tržbám a od našich odhadů se proto lišily jen nepatrně.
  • Skupina shrnula také důležité strategické cíle pro další období. Mezi nimi je záměr zvýšit prodeje o 10% v roce 2011, otevřít 5 nových poboček v ČR a 3 na SR do poloviny roku 2012 a kontrolovaně zvyšovat provozní náklady poměrně k růstu tržeb. Skupina upřesnila termín vstupu na ruský trh na 4Q 2011, což je v souladu s naším očekáváním.
  • Celkově hodnotíme zveřejněné výsledky velmi pozitivně. Nad naše očekávání rostou ceny prodávaných automobilů, což pomáhá rychlejšímu růstu tržeb. Ve vyšších personálních nákladech nevidíme znepokojení, z dlouhodobého hlediska se drží stále velmi nízko. Skupina dosáhla nejvyšších marží v ročním vyjádření od r. 2004 na úrovni hrubého zisku (24,7%), EBIT (4,9%) i čistého zisku (3,1%).
Flash analýzu v plném znění si můžete stáhnout zde. zde. (93,32 KB)
Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář