AAA Auto: Flash analýza výsledků za 4Q 2012

28.03.2013 13:01:02

Dnes představené výsledky nás v konečném důsledku příliš nepřekvapily. Několik zajímavostí se však dá nalézt v jejich struktuře.

Celkové výnosy společnosti ve 4Q přesáhly 83 mil. EUR, přičemž výnosy z prodeje automobilů se na této sumě podílely ze 78 %. Průměrná prodejní cena vozu se za rok 2012 zvýšila o 4,1 % y/y na 5340 EUR, přičemž za samotný 4Q se jeden vůz prodával v průměru za 5288 EUR, což překonalo naše očekávání nastavené na 5108 EUR. To byl důvod, proč konečné celkové výnosy překonaly naše očekávání i přesto, že výnosy z finančních služeb za našimi odhady naopak mírně zaostaly.

Právě na významnost výnosů z finančních služeb ve 4Q jsme upozorňovali v naší predikci. Očekávali jsme, že se budou na celkových výnosech podílet z 23 %, tedy obdobně jako ve 4Q 2011. Reportovaných 16,8 mil. EUR však znamená pouze 20% váhu na celkových výnosech (pro srovnání: v ostatních kvartálech je obvyklý podíl kolem 15 %). Do budoucna předpokládáme mírný růst podílu výnosů z finančních služeb spolu s tím, jak bude narůstat procento vozů prodaných na leasing či úvěr. V současnosti překonala penetrace finančních služeb 50% hranici.

Náklady na prodané vozy vzrostly za 4Q o 15,7 % y/y na 59,4 mil. EUR, což je silnější než očekávaný nárůst. Předpokládali jsme, že se firmě podaří udržet tempo růstu těchto nákladů pod tempem růstu celkových výnosů. Vzhledem k horšímu než predikovanému vývoji, tak bylo dosaženo slabších hrubých marží a tedy slabšího hrubého zisku.

Další významnou položkou, na kterou jsme upozorňovali, byl vývoj struktury provozních nákladů. Podle očekávání došlo k silnějšímu nárůstu personálních nákladů. Ty meziročně vzrostly o 60 % na 11,2 mil. EUR, což je takřka přesně v souladu s námi predikovaným růstem o 55 % y/y na 11 mil. EUR. Překvapením byl nižší než očekávaný pokles ostatních provozních nákladů, což vyústilo v mírně vyšší než očekávané celkové provozní náklady.

Vedení je ve svém výhledu na letošní rok poměrně konzervativní, což vzhledem k slabým výsledkům za první měsíce letošního roku není překvapující. Stejně jako v naší predikci však připomínáme, že naprosto zásadní vliv na cenu akcie bude mít zítřejší mimořádná valná hromada, která začíná už v 9:30 SEČ a kde se bude rozhodovat o ceně odkupu akcií z burz.

Kompletní flash analýza ke stažení zde. zde. (525,75 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář