AAA Auto: Flash analýza výsledků za 3Q2012

01.11.2012 13:13:58

Skupině AAA Auto se za 3Q letošního roku podařilo meziročně zvýšit celkové tržby o 23,1 % na 88 mil. EUR, což znamená i mírný nárůst oproti 2Q. V naší predikci jsme očekávali naopak mírný pokles tržeb pod úrovně druhého kvartálu, tedy na 86,6 mil. EUR. Pozitivní překvapení bylo způsobeno silnějším růstem průměrné prodejní ceny vozu, než jsme očekávali (5 485 EUR vs. oč. 5 380 EUR). Tato položka byla jediným výraznějším rozdílem oproti našim očekáváním.

Náklady na prodané zboží byly v souladu s naší predikcí a vyšší hrubá marže o 0,4 p.b. oproti odhadovaným 27 % je tak způsobena převážně jen překvapením na dosažených tržbách. Hrubý zisk společnosti se vzhledem k silným maržím meziročně zvýšil o 37 % na 24 mil. EUR.

Celkové provozní náklady se meziročně zvýšily o 17,1 % na 14,8 mil. EUR, což bylo hluboko pod růstem objemu celkových tržeb. Právě na udržení tempa růstu provozních nákladů pod tempem růstu tržeb si společnost zakládá a velká rezerva s jakou bylo tohoto cíle dosaženo je velmi pozitivním signálem. Samotná výše provozních nákladů nás vzhledem k námi očekávané hodnotě 14,7 mil. příliš nepřekvapila. Mírný rozdíl byl však ve struktuře těchto nákladů. Předpokládali jsme personální náklady na 8,1 mil. EUR vs. real. 8,5 mil. EUR, marketingové náklady na 2,3 mil. EUR vs. real. 2,5 mil. EUR a ostatní náklady na 4,3 mil. EUR vs. real. 3,7 mil. EUR. Nejvyššího meziročního i mezikvartálního nárůstu zaznamenaly marketingové náklady.

Zisk EBIT zaznamenal vyšší mezikvartální růst oproti zisku EBITDA kvůli o 160 tis. EUR nižším odpisům (575 tis. EUR vs. 735 tis. EUR za 2Q). Úroveň čistého zisku zaznamenala dokonce 27% qoq růst. Zde se pozitivně projevily výnosy z kurzových rozdílů v objemu 717 tis. EUR vs. 193 tis. EUR za 2Q a také nižší efektivní daňová sazba (24 % vs. 28 % za 2Q). 

Celkově hodnotíme výsledky za 3Q pozitivně a jsme přesvědčeni, že společnost bez výraznějších problémů dosáhne na své celoroční cíle (počet prodaných vozů alespoň 50 tis. a čistý zisk nad 20 mil. EUR). Tomu nasvědčují i poslední data o prodejích vozů za říjen, kdy společnost zaznamenala 17% yoy nárůst prodejů na 4 647 vozů a celkem tak bylo za letošní rok prodáno 43 649 vozů.

Kompletní flash analýza ke stažení zde. zde. (413,45 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář