AAA Auto - Flash analýza výsledků za 2Q2011

19.08.2011 10:19:26

Výsledky, které společnost zveřejnila dnes ráno, se od těch předběžných z 9. srpna příliš neliší. Odkryly však nákladovou část výkazu zisků a ztrát a blíže rozkryly také ostatní položky. Základním prvkem stále zůstává růst marží jak mezikvartálně, tak meziročně. Hrubá marže dosáhla navýšení na 24,3% za 2Q2011 oproti 22,5% za 1Q2011 a čistá zisková marže pak výraznějších 4,0% za 2Q2011 oproti 1,2% za 1Q2011.

Potvrdil se růstový trend na průměrných cenách automobilů. Oproti našemu očekávání (5063EUR) byly jen mírně nižší (5052 EUR vs. 4970EUR za 1Q2011). Spotřebitelé byli ve 2Q ochotnější nakupovat dražší vozy s lepší výbavou. S tím se pojí také hojnější využívání financování vozů úvěrem, zákazníci ve 2Q ztratili další díl obav o své příjmy a ve větší míře na sebe brali závazek splátek. S růstem penetrace finančních služeb (ve 2Q na 42,4%) se zvýšila také poptávka po doplňkových službách, jako je pojištění a jiné.
 
V nákladové části byly (překvapivě) výrazně sníženy výdaje na reklamu, 1156 tis. EUR je pod naším odhadem 1334 tis. EUR, který i tak počítal s poměrně velkým snížením z 1509 tis. EUR v 1Q2011. Úspory z této kategorie však putovaly do části personálních nákladů, které byly naopak oproti našemu předpokladu vyšší (6483 tis. EUR vs. odhad 6090 tis. EUR). Růst personálních nákladů je však stále pomalejší, než růst tržeb, což podporuje další navyšování marží.
 
Na úrovni EBITDA i EBIT se výsledky od odhadů prakticky neliší. Na EBIT však působily ve 2Q jednorázové odpisy, kdy skupina realizovala dvě realitní transakce (nákup a prodej nemovitosti v České republice). V meziročním srovnání je proto na této úrovni patrná výjimečně procentuální nekonzistence s ostatními částmi výsledovky. Mírně slabší hodnoty na těchto úrovních jsou do hlubších položek výsledovky kompenzovány nižšími finančními náklady (vs. očekávání) a nižší daní (863 tis. EUR, oček. 1004 tis. EUR). Po započtení ztráty z ukončených provozů (převážně provoz nemovitostí v Polsku) ve výši 140 tis. EUR mohla skupina vykázat čistý zisk 2550 tis. EUR.
 
Po velmi dobrých červencových prodejích skupiny předpokládáme, že skupina si udrží dynamiku podobnou té z 2Q a dosáhne celoročního navýšení prodejů v pásmu 5-10% (aktuální guidance 5%).

Flash analýzy v kompletním znění si můžete stáhnout zde. zde. (99,13 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář