AAA Auto: flash analýza výsledků za 1Q2011

27.05.2011 8:03:46

Zveřejněné výsledky předčily naše očekávání pouze na úrovni tržeb. Vyšších čísel zde skupina dosáhla díky pokračujícímu růstu prodejních cen v 1Q. Vysoká poptávka však paradoxně srazila hrubé ziskové marže společnosti na 22,5% z loňských 25,4% (očekávali jsme mírný růst na 25,7%). Neproporcionální růst nákladů na pořizovaná auta (vzhledem k tržbám) si vysvětlujeme potřebou doplnit v relativně krátkém časovém horizontu vozy k nasycení poptávky, což mohlo pořizovací ceny táhnout vzhůru. Nečekáme však, že by tento trend měl pokračovat i v budoucnu a nižší hrubé marže hodnotíme jako přechodné.

  • Na provozní úrovni nás pozitivně překvapil nižší růst ostatních nákladů (16,2%, oček. 39,9%), prostředky se v 1Q přelily do personálních nákladů díky podstatně vyššímu počtu zaměstnanců (1496 oproti 1272 ve 4Q). Tak velký nárůst jsme nepředpokládali, náklady v přepočtu na zaměstnance jsou však v souladu s našimi očekáváními. Nárůst počtu zaměstnanců považujeme za přechodný v důsledku rekordně vysoké poptávky v 1Q. Celkově se náklady na provozní úrovni od našich odhadů odlišují jen mírně.
  • Odchylky od odhadů se z hrubé a provozní úrovně pak dále přenášejí do EBIT i čistého zisku z pokračujících provozů. Za zmínku stojí ještě celkové finanční náklady (1056 tis. EUR, +91,7% YoY). Ty byly navýšeny kurzovými ztrátami plynoucími především z pohybů směnného kurzu HUF/EUR. Co se týče ukončených provozů, pak ztráta spojená s údržbou nemovitosti v Polsku ve výši 64 tis. EUR je poblíž našim odhadům ve výši 50 tis. EUR. Čistá zisková marže ve výši 1,2% je tak v důsledku odchylek nižší oproti odhadům (2,5%).
  • Jako znepokojující vidíme především snížení hrubé ziskové marže. Vysoká poptávka v 1Q tedy neměla na hrubou marži pozitivní vliv, jak jsme předpokládali, ale právě naopak. Nárůst personálních nákladů považujeme zčásti za dočasný vzhledem k silnému nabírání počtu zaměstnanců. V průběhu roku očekáváme opětovnou stabilizaci hrubé marže i počtu zaměstnanců. Společnost také v rámci výsledků snížila výhled prodejů z předchozích 10% na 5% kvůli slábnoucí dynamice růstu poptávky na trhu ojetých vozů. Započítáme-li výše uvedené efekty spolu se sníženými výhledy růstu prodejů, hodnotíme výsledky pro akcie společnosti jako mírně negativní.

Celá flash analýza je ke stažení zde. zde. (86,87 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář