14. 6. 2019

Obchodní války včera, dnes a zítra

Co čekáme od obchodní války USA s Čínou:

Prezidenti USA a Číny se mají sejít v Japonsku na konci června.
Rychlé uhašení sporů je nepravděpodobné.
Zlepšení čekáme ve 4. čtvrtletí 2019.
Obchodní spory sníží růst ekonomik.
Centrální banky budou obchodním sporům kontrovat.

Více...
3. 6. 2019

Měnové kurzy – odhad blízké budoucnosti 3Q

V našem předchozím výhledu jsme počítali s řízeným brexitem podle dohody a také s tím, že obchodní války nebudou eskalovat do současné podoby. Nic z toho se nestalo. Oba zmíněné faktory snižují očekávaný růst světové, evropské a potažmo české ekonomiky. Navíc mají za následek nárůst averze vůči riziku, což české koruně neprospívá. Obavy z budoucího vývoje ekonomik navíc z peněžního trhu vymazaly spekulace na budoucí zvyšování úrokových sazeb centrálních bank včetně ČNB. Naopak peněžní trh nyní počítá s tím, že příštím pohybem sazeb ČNB bude pokles. To koruně v situaci vyšší averze vůči riziku neprosívá.

Více...
3. 6. 2019

Rekordní rok v ČEPRU 2018

Trendy nastolené v předchozích letech se naplno projevily i v roce 2018, ve kterém společnost reportovala svůj historicky nejvyšší čistý zisk ve výši 1 039 mil. CZK. Oproti předloňským hodnotám (r. 2017) se jedná o nárůst o 12 %. Tento klíčový ukazatel zároveň poprvé pokořil miliardovou hranici. Celkové tržby meziročně rovněž významně poskočily, a to na úroveň 58,8 mld. CZK, tj. o více než 22 %. Za velmi příznivými ekonomickými výsledky společnosti stojí zejména kontinuální plošné zlepšování ve všech hlavních obchodních aktivitách a důvěra obchodních partnerů. O vysoké důvěryhodnosti společnosti svědčí i třetí prodloužení kontraktu na skladování německých rezervních zásob pohonných hmot a dlouhodobá role nejvýznamnějšího ochraňovatele státních hmotných rezerv České republiky.

Více...
30. 4. 2019

Výhled akciových trhů pro rok 2019

Světové akciové burzy vstupují do nového roku s velkým očekáváním investorů. Rok 2018 byl v USA i v Evropě čtvrtý nejslabší od roku 2000, což se sice opírá o některé konkrétní argumenty, ty ale tento pokles nevysvětlují zcela. Proto je racionální očekávat snížení rizikové prémie, tedy růst akciových trhů v roce 2019.

Více...
21. 2. 2019

Měnové kurzy – odhad blízké budoucnosti

Česká koruna v průběhu prvního čtvrtletí oslabovala do těsné blízkosti EUR/CZK 25,90. Krátkodobě koruně nesvědčí rizika spojená s brexitem. Zveřejnění HDP a inflace pak vedlo k posílení koruny k EUR/CZK 25,60.

Více...
15. 2. 2019

Aktuální situace na akciových trzích

Aktualizováno 15. 2. 2019

 

Volatilita na akciových trzích má několik důvodů, jejichž řešení je však v zájmu všech stran. K dlouhodobým tématům, jakými jsou Brexit a obchodní války,  přibyla některá další, například nepřízeň investorů vůči technologickým titulům. I když ne všichni lídři se chtějí navenek dohodnout, za zavřenými dveřmi je nejspíše situace jiná a silnými prohlášeními chtějí Trump a spol. spíše posílit svou začáteční vyjednávací pozici.

Více...
24. 12. 2018

Aktualizováno: BREXIT – za pět minut 12:00

Aktualizováno: 27. 2. 2019

S tím, jak se datum brexitu 29. března nezadržitelně blíží a britští politici nebyli schopni odhlasovat dohodu s EU, dostávají se politici, kteří si nepřejí odchod bez dohody, do úzkých.

Theresa May proto v parlamentu promluvila o novém harmonogramu. O brexitu dle dohody by se mělo hlasovat 12. března. Pokud dohoda nebude schválena, mělo by se následující den hlasovat o odchodu bez dohody. Lze předpokládat, že odchod bez dohody parlamentem neprojde a následovalo by tak hlasování o prodloužení lhůty pro brexit. Theresa May mluví o krátkém, jednorázovém prodloužení. To by mohlo znamenat prodloužení do června. Mayová opakuje, že si prodloužení termínu nepřeje.

Více...
13. 10. 2018

Analýza: Letecký a obranný sektor

Historie se nikdy neopakuje zcela stejně, přesto základní rysy zůstávají. Po obdobích vysokého ekonomického růstu přichází recese, v recesi roste sociální neklid a společnost se radikalizuje. Chudší lidé i chudší země jsou zasaženi silněji a podle toho i reagují. Radikalizaci následuje vlna nacionalizace a zavádění překážek mezinárodnímu obchodu. Neklid přechází v napětí a s napětím rostou akcie zbrojařských firem. Od období poklidného růstu přes dynamičtější růst před hypoteční a finanční krizí jsme se přes recesi provázenou dluhovou krizí dostali k obnově, která ale nechala chudší vrstvy obyvatelstva spíše stranou. Stojíme tak na prahu poslední fáze koloběhu, který se opakuje staletí.

Více...
13. 10. 2018

Analýza: Technologický sektor

Technologický sektor byl v letošním roce nejdynamičtěji rostoucím sektorem. Jako příklad růstu celého sektoru jde jmenovat největší a nejznámější technologické společnosti jako Alphabet, Apple, Amazon a Microsoft, které zaznamenaly působivý nárůst příjmů, čistých zisků i ocenění na burze. Dařilo se nejen technologickým gigantům, ale také menším společnostem, či startupům, které letos na burzu vstoupily. Do technologického sektoru pak řadíme nejen softwarové společnosti, ale i výrobce hardware, polovodičů, mobilních telefonů, počítačů, chytrých zařízení, síťových prvků a dalších.

Více...
5. 10. 2018

Predikce kurzu koruny 4Q2018

Predikce počítá s pozvolným posilováním koruny vůči euru vlivem lepší výkonnosti domácí ekonomiky. Dlouhodobě pak počítá s posilováním koruny i vůči dolaru, zde se však ještě pro příští čtvrtletí přiklání spíše k drobnému oslabení způsobeném dopadem sílícího amerického protekcionismu a jeho dopadu na celou EU.

Více...
12. 9. 2018

Statistický odhad budoucího vývoje akciových trhů

Vliv makroekonomické situace na burzovní indexy posuzujeme jak z dlouhodobějších čtvrtletních dat včetně jejích predikcí, tak z nejaktuálnějších měsíčních dat a aktuální politické situace. Zpracovaná čtvrtletní data naznačují do příštího roku vysoký a stabilní růst u indexu S&P 500. Eurozónu reprezentovanou Euro Stoxx 50 pak podle kvantitativní predikce CYRRUS pro burzy čeká stagnace a mírný pokles. Vzhledem k možným rizikům a omezením plynoucím z podstaty a zdrojů vstupujících do kvantitativní predikce je však třeba tyto výsledky částečně korigovat.

Více...
6. 9. 2018

České dráhy, tržby pokračují v růstu

Tržby Českých drah se nachází na setrvalé růstové trajektorii. Do konce letošního června vygeneroval národní dopravce celkové výnosy ve výši 17,3 mld. CZK a překonal tak čísla z první poloviny roku 2017 o více než 618 mil. CZK. Na úrovni čistého zisku se pololetní výsledky mírně zhoršily: čistý zisk za 1H18 dosáhl hodnoty 262 mil. CZK a zaostal tak za výsledkem z 1H17 o 275 mil. CZK. Do tohoto poklesu však promluvily zejména jednorázové faktory, konkrétně pak nepříznivý vývoj měnových kurzů. Koruna v prvním pololetí letošního roku depreciovala proti euru, což vedlo ke kurzovým ztrátám.

Více...
24. 8. 2018

Nastal již čas nakupovat akcie z emerging markets?

V průběhu minulého týdne oslabil index MSCI EM o necelých 20 %, čímž se téměř překlopil do medvědího trhu (poprvé od roku 2016). 20% hranici ovšem nakonec nepokořil a místo toho se vydal o cca 3 % nahoru. Valuačně se index jeví jako poměrně atraktivní – P/E se nachází na úrovních okolo 12 (17,7 pro S&P 500 – viz graf). V průměru se tamní akcie obchodují za 1,5násobek své účetní hodnoty (u amerických akcií dosahuje tento ukazatel úrovně 3,3). Otázka zní: Je při aktuálním ocenění zajímavé nakupovat akcie firem z rozvíjejících se trhů?

Více...
30. 7. 2018

Důsledky zvyšování úrokových sazeb

Prosté makroekonomické pravidlo říká, že stát může fungovat s libovolnou výší dluhu, jejž splátku z aktuálních příjmů dokáže zaplatit a dluh již nezvyšovat. Pokud tempo ekonomického růstu převyšuje výši reálné úrokové míry, kterou za svůj dluh platí, tak se dluh jako procento HDP bude snižovat a stát z něj prostě vyroste.

Více...
27. 6. 2018

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ČEPRO ZA ROK 2017

Hospodaření společnosti ČEPRO potvrzuje růstový trend. Oproti roku 2016 reportovala firma lepší výsledky jak na úrovni zisku, tak i tržeb. Celkové tržby se vyšplhaly na téměř 48,2 mld. CZK a překonaly tak čísla z roku 2016 o více než 1,5 mld. CZK. Čistý zisk společnosti vzrostl na 924 mil. CZK, a pokořil tak hodnoty z předloňského roku o téměř 44 mil. CZK. Přiblížil se tak historicky nejvyššímu hospodářskému výsledku z roku 2015 – tehdy tento klíčový ukazatel dosáhl hodnoty téměř 981 mil. CZK. Faktor, který se v pozitivních výsledcích projevil nejvíce byla efektivní koordinace prodejních aktivit a nákupu pohonných látek.

Více...
5. 6. 2018

České dráhy - růstový trend potvrzen

Výsledky Českých drah potvrzují růstovou trajektorii. K lepšímu hospodaření došlo jak na úrovni tržeb, tak i zisků. Tržby z hlavní činnosti se přiblížily hranici 34 mld. CZK a překonaly tak čísla z roku 2016 o více než 682 mil. CZK. Na úrovni zisku národní dopravce reportoval výsledek ve výši 984 mil. CZK, což představuje meziroční nárůst o 102 mil. CZK neboli 12 %. Společnost tak navázala na expanzi z předloňského roku, ve kterém se její hospodaření vrátilo do černých čísel. Mezi nejdůležitější faktory, které ziskovost firmy ovlivnily, patří růst tržeb v segmentu osobní přepravy, úspora úrokových nákladů a rovněž i kurzové zisky.

Více...
12. 10. 2017

Analýza dopadu sektorového zdanění bank dle návrhu ČSSD

ČSSD navrhuje bankovní daň z aktiv, která by většinou svých klíčových charakteristik měla blízko k bankovní dani, kterou v roce 2010 zavedlo Maďarsko. Tam banky břímě daně přenesly na své klienty, zejména pak na relativně hůře situované příjemce hypotečních úvěrů z řad domácností. Přenos daňového břímě na bankovní klientelu je však v rámci EU takřka univerzálním důsledkem zavedení bankovní daně. Ekonomická teorie i empirická data potvrzují, že břemeno bankovní daně nesou úplně nebo z velké části klienti banky, spíše příjemci úvěrů než vkladatelé. Celková dostupnost úvěrů se zhoršuje.

Více...
31. 8. 2017

Českým drahám se daří

České dráhy reportovaly v prvním pololetí roku 2017 zisk ve výši 537 mil., což představuje výrazný meziroční narůst. Celkově vzato se dá pozitivní hospodaření považovat za důsledek dlouhodobější strategie národního dopravce – snižování nákladů a zvyšování kvality služeb.

Více...
9. 6. 2017

Komentář k hospodaření: České dráhy

V roce 2016 vykázaly České dráhy kladný hospodářský výsledek ve výši 882 milionů CZK, což představuje výrazné zlepšení oproti roku 2015, kdy národní dopravce utrpěl ztrátu ve výši 1 352 milionů CZK. Na lepší hospodaření firmy reagovala agentura Moody’s potvrzením ratingu na úrovni Baa2, tedy v investičním stupni. Investoři proto vnímají dluhopisy Českých drah jako bezpečná a málo riziková aktiva. Agentura akcentovala zejména pozitivní vývoj ukazatelů zadlužení. Jejich dlouhodobější udržení na současných úrovních by mohlo znamenat impuls pro další zvýšení hodnocení kreditní kvality Českých drah.

Více...
27. 6. 2016

Studie o zákonu o spotřebitelském úvěru

Poslanecká sněmovna schválila 3. 6. 2016 vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru. Ten přináší několik novinek jak na poli poskytování spotřebitelských úvěrů, tak i v oblasti spotřebitelských úvěrů na bydlení (hypotečních úvěrů). Zákon, který zpracovává příslušné předpisy EU, resp. navazuje na příslušný předpis EU mj. upravuje činnost osob oprávněných poskytovat spotřebitelské úvěry a jejich práva a povinnosti při poskytování těchto úvěrů. Zákon nyní míří ke schválení do Senátu a lze předpokládat, že by mohl vejít v platnost na podzim 2016 a v účinnost od 1. 1. 2017.

Více...

Zaregistrujte se a získejte přístup k bonusovým článkům

Zadejte váš email a získáte tím přístup k bonusovým článkům. Občas vám také pošleme ty nejzajímavější investiční tipy (lze kdykoliv zrušit odhlašovacím odkazem v emailu)
Zadejte správný e-mail
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.