Analýzy

RSS
23. 1. 2019

Aktualizováno: BREXIT – za pět minut 12:00

Aktualizováno: 23. 1. 2019

Poté, co Britský parlament odmítl 14. ledna s EU vyjednanou smlouvu o vystoupení Velké Británie z EU, vláda hlasování o vyslovení nedůvěry. Vláda premiérky Theresy Mayové získala důvěru v poměru 325 : 306 poslanců, s čímž finanční trh do značné míry počítal. Nicméně napínavý boj o podobu Brexitu pokračuje.

Více...
22. 11. 2018

Aktuální situace na akciových trzích

Aktualizováno 11. 12. 2018

 

Volatilita na akciových trzích má několik důvodů, jejichž řešení je však v zájmu všech stran. K dlouhodobým tématům, jakými jsou Brexit a obchodní války,  přibyla některá další, například nepřízeň investorů vůči technologickým titulům. I když ne všichni lídři se chtějí navenek dohodnout, za zavřenými dveřmi je nejspíše situace jiná a silnými prohlášeními chtějí Trump a spol. spíše posílit svou začáteční vyjednávací pozici.

Více...
13. 10. 2018

Analýza: Letecký a obranný sektor

Historie se nikdy neopakuje zcela stejně, přesto základní rysy zůstávají. Po obdobích vysokého ekonomického růstu přichází recese, v recesi roste sociální neklid a společnost se radikalizuje. Chudší lidé i chudší země jsou zasaženi silněji a podle toho i reagují. Radikalizaci následuje vlna nacionalizace a zavádění překážek mezinárodnímu obchodu. Neklid přechází v napětí a s napětím rostou akcie zbrojařských firem. Od období poklidného růstu přes dynamičtější růst před hypoteční a finanční krizí jsme se přes recesi provázenou dluhovou krizí dostali k obnově, která ale nechala chudší vrstvy obyvatelstva spíše stranou. Stojíme tak na prahu poslední fáze koloběhu, který se opakuje staletí.

Více...
13. 10. 2018

Analýza: Technologický sektor

Technologický sektor byl v letošním roce nejdynamičtěji rostoucím sektorem. Jako příklad růstu celého sektoru jde jmenovat největší a nejznámější technologické společnosti jako Alphabet, Apple, Amazon a Microsoft, které zaznamenaly působivý nárůst příjmů, čistých zisků i ocenění na burze. Dařilo se nejen technologickým gigantům, ale také menším společnostem, či startupům, které letos na burzu vstoupily. Do technologického sektoru pak řadíme nejen softwarové společnosti, ale i výrobce hardware, polovodičů, mobilních telefonů, počítačů, chytrých zařízení, síťových prvků a dalších.

Více...
5. 10. 2018

Predikce kurzu koruny 4Q2018

Predikce počítá s pozvolným posilováním koruny vůči euru vlivem lepší výkonnosti domácí ekonomiky. Dlouhodobě pak počítá s posilováním koruny i vůči dolaru, zde se však ještě pro příští čtvrtletí přiklání spíše k drobnému oslabení způsobeném dopadem sílícího amerického protekcionismu a jeho dopadu na celou EU.

Více...
12. 9. 2018

Statistický odhad budoucího vývoje akciových trhů

Vliv makroekonomické situace na burzovní indexy posuzujeme jak z dlouhodobějších čtvrtletních dat včetně jejích predikcí, tak z nejaktuálnějších měsíčních dat a aktuální politické situace. Zpracovaná čtvrtletní data naznačují do příštího roku vysoký a stabilní růst u indexu S&P 500. Eurozónu reprezentovanou Euro Stoxx 50 pak podle kvantitativní predikce CYRRUS pro burzy čeká stagnace a mírný pokles. Vzhledem k možným rizikům a omezením plynoucím z podstaty a zdrojů vstupujících do kvantitativní predikce je však třeba tyto výsledky částečně korigovat.

Více...
6. 9. 2018

České dráhy, tržby pokračují v růstu

Tržby Českých drah se nachází na setrvalé růstové trajektorii. Do konce letošního června vygeneroval národní dopravce celkové výnosy ve výši 17,3 mld. CZK a překonal tak čísla z první poloviny roku 2017 o více než 618 mil. CZK. Na úrovni čistého zisku se pololetní výsledky mírně zhoršily: čistý zisk za 1H18 dosáhl hodnoty 262 mil. CZK a zaostal tak za výsledkem z 1H17 o 275 mil. CZK. Do tohoto poklesu však promluvily zejména jednorázové faktory, konkrétně pak nepříznivý vývoj měnových kurzů. Koruna v prvním pololetí letošního roku depreciovala proti euru, což vedlo ke kurzovým ztrátám.

Více...
24. 8. 2018

Nastal již čas nakupovat akcie z emerging markets?

V průběhu minulého týdne oslabil index MSCI EM o necelých 20 %, čímž se téměř překlopil do medvědího trhu (poprvé od roku 2016). 20% hranici ovšem nakonec nepokořil a místo toho se vydal o cca 3 % nahoru. Valuačně se index jeví jako poměrně atraktivní – P/E se nachází na úrovních okolo 12 (17,7 pro S&P 500 – viz graf). V průměru se tamní akcie obchodují za 1,5násobek své účetní hodnoty (u amerických akcií dosahuje tento ukazatel úrovně 3,3). Otázka zní: Je při aktuálním ocenění zajímavé nakupovat akcie firem z rozvíjejících se trhů?

Více...
30. 7. 2018

Důsledky zvyšování úrokových sazeb

Prosté makroekonomické pravidlo říká, že stát může fungovat s libovolnou výší dluhu, jejž splátku z aktuálních příjmů dokáže zaplatit a dluh již nezvyšovat. Pokud tempo ekonomického růstu převyšuje výši reálné úrokové míry, kterou za svůj dluh platí, tak se dluh jako procento HDP bude snižovat a stát z něj prostě vyroste.

Více...
27. 6. 2018

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ČEPRO ZA ROK 2017

Hospodaření společnosti ČEPRO potvrzuje růstový trend. Oproti roku 2016 reportovala firma lepší výsledky jak na úrovni zisku, tak i tržeb. Celkové tržby se vyšplhaly na téměř 48,2 mld. CZK a překonaly tak čísla z roku 2016 o více než 1,5 mld. CZK. Čistý zisk společnosti vzrostl na 924 mil. CZK, a pokořil tak hodnoty z předloňského roku o téměř 44 mil. CZK. Přiblížil se tak historicky nejvyššímu hospodářskému výsledku z roku 2015 – tehdy tento klíčový ukazatel dosáhl hodnoty téměř 981 mil. CZK. Faktor, který se v pozitivních výsledcích projevil nejvíce byla efektivní koordinace prodejních aktivit a nákupu pohonných látek.

Více...
5. 6. 2018

České dráhy - růstový trend potvrzen

Výsledky Českých drah potvrzují růstovou trajektorii. K lepšímu hospodaření došlo jak na úrovni tržeb, tak i zisků. Tržby z hlavní činnosti se přiblížily hranici 34 mld. CZK a překonaly tak čísla z roku 2016 o více než 682 mil. CZK. Na úrovni zisku národní dopravce reportoval výsledek ve výši 984 mil. CZK, což představuje meziroční nárůst o 102 mil. CZK neboli 12 %. Společnost tak navázala na expanzi z předloňského roku, ve kterém se její hospodaření vrátilo do černých čísel. Mezi nejdůležitější faktory, které ziskovost firmy ovlivnily, patří růst tržeb v segmentu osobní přepravy, úspora úrokových nákladů a rovněž i kurzové zisky.

Více...
12. 10. 2017

Analýza dopadu sektorového zdanění bank dle návrhu ČSSD

ČSSD navrhuje bankovní daň z aktiv, která by většinou svých klíčových charakteristik měla blízko k bankovní dani, kterou v roce 2010 zavedlo Maďarsko. Tam banky břímě daně přenesly na své klienty, zejména pak na relativně hůře situované příjemce hypotečních úvěrů z řad domácností. Přenos daňového břímě na bankovní klientelu je však v rámci EU takřka univerzálním důsledkem zavedení bankovní daně. Ekonomická teorie i empirická data potvrzují, že břemeno bankovní daně nesou úplně nebo z velké části klienti banky, spíše příjemci úvěrů než vkladatelé. Celková dostupnost úvěrů se zhoršuje.

Více...
31. 8. 2017

Českým drahám se daří

České dráhy reportovaly v prvním pololetí roku 2017 zisk ve výši 537 mil., což představuje výrazný meziroční narůst. Celkově vzato se dá pozitivní hospodaření považovat za důsledek dlouhodobější strategie národního dopravce – snižování nákladů a zvyšování kvality služeb.

Více...
9. 6. 2017

Komentář k hospodaření: České dráhy

V roce 2016 vykázaly České dráhy kladný hospodářský výsledek ve výši 882 milionů CZK, což představuje výrazné zlepšení oproti roku 2015, kdy národní dopravce utrpěl ztrátu ve výši 1 352 milionů CZK. Na lepší hospodaření firmy reagovala agentura Moody’s potvrzením ratingu na úrovni Baa2, tedy v investičním stupni. Investoři proto vnímají dluhopisy Českých drah jako bezpečná a málo riziková aktiva. Agentura akcentovala zejména pozitivní vývoj ukazatelů zadlužení. Jejich dlouhodobější udržení na současných úrovních by mohlo znamenat impuls pro další zvýšení hodnocení kreditní kvality Českých drah.

Více...
27. 6. 2016

Studie o zákonu o spotřebitelském úvěru

Poslanecká sněmovna schválila 3. 6. 2016 vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru. Ten přináší několik novinek jak na poli poskytování spotřebitelských úvěrů, tak i v oblasti spotřebitelských úvěrů na bydlení (hypotečních úvěrů). Zákon, který zpracovává příslušné předpisy EU, resp. navazuje na příslušný předpis EU mj. upravuje činnost osob oprávněných poskytovat spotřebitelské úvěry a jejich práva a povinnosti při poskytování těchto úvěrů. Zákon nyní míří ke schválení do Senátu a lze předpokládat, že by mohl vejít v platnost na podzim 2016 a v účinnost od 1. 1. 2017.

Více...
22. 12. 2015

O2 CR: Aktualizace cílové ceny a investičního doporučení

O2 CR je podle našeho názoru opět stabilní dividendový český titul s vysokou tvorbou hotovosti a s maržemi na vzestupné tendenci. Od doby, kdy se ve firmě změnil majoritní akcionář, proběhla řada změn, které podle našeho názoru opodstatňují valuaci, která je nyní vyšší než původní O2 CR s CETINem dohromady. Akcii O2 CR přiřazujeme doporučení Koupit s cílovou cenou 310 CZK.

Více...
16. 12. 2015

Fortuna: Aktualizace cílové ceny a investičního doporučení

Akcie Fortuny se v letošním roce dostaly pod značný prodejní tlak, jenž byl svou intenzitou bezprecedentní za celou dobu obchodování tohoto titulu na BCPP. Svých letošních maxim dosáhly firemní akcie na začátku března, kdy se obchodovaly i nad 130 CZK. Po zveřejnění plánu přerušit výplaty dividend a kompletně revidovat dividendovou politiku pro následující roky se akcie dostaly pod 100 CZK, přičemž během následujících měsíců poklesy dál pokračovaly, až bylo vytyčeno historické minimum na 56 CZK za akcii. 

Více...
26. 11. 2015

Pegas Nonwovens: Flash analýza výsledků hospodaření za 3Q 2015

Dnes zveřejněné výsledky hospodaření za 3Q letošního roku nás příliš nenadchly. Jediná položka, které se podařilo překonat očekávání nastavené trhem, byly výnosy.

Více...
4. 11. 2015

Fortuna: Predikce výsledků hospodaření za 3Q 2015

Hospodářské výsledky za uplynulý kvartál zveřejní Fortuna již tento čtvrtek, a to ještě před zahájením obchodování na BCPP. Společnost se v lichých čtvrtletích omezuje na report pouze po úroveň EBITDA. Nedozvíme se tedy, jakým způsobem se vyvíjel provozní zisk či zisk čistý. 

Více...
15. 9. 2015

O2 CR: Aktualizace cílové ceny a investičního doporučení

Většinu letošního roku bylo férové ocenění akcie O2 velkou neznámou. Mnoho faktorů totiž bylo nejasných, od samotné struktury výkazů, přes budoucí zadlužení po samotnou existenci firmy na burze. Až po zveřejnění výsledků za 2Q je teprve dostatek informací ke stanovení cílové ceny. Do té doby nebylo možné cílovou cenu stanovit, akcie tedy byla silně spekulativní.

Více...

Zaregistrujte se a získejte přístup k bonusovým článkům

Zadejte váš email a získáte tím přístup k bonusovým článkům. Občas vám také pošleme ty nejzajímavější investiční tipy (lze kdykoliv zrušit odhlašovacím odkazem v emailu)
Zadejte správný e-mail
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.