Podnikáte v korunách, eurech nebo dolarech?
S CYRRUS je to jedno

U nás neleží peníze jen tak bez užitku, ale smysluplně se zhodnocují. Můžete je třeba investovat do některého z našich certifikátů nebo dluhopisů. A než se rozhodnete, do čeho investujete, budou se vám zhodnocovat na našem Finančním účtu bezkonkurenční sazbou.

 

Zobrazit celý disclaimer

Máte peníze v korunách?
Zkombinujte bezkonkurenční zhodnocení s chytrým investováním

Exkluzivně pro nové klienty: představujeme produkt CYRRUS DUO, který zhodnocuje finance hned dvěma způsoby.

1. Investice dle vaší volby

Stačí, abyste si u nás ZDARMA založili Finanční účet a převedli na něj minimálně 500 000 Kč. Alespoň polovinu částky zainvestujete do libovolných produktů CYRRUS – navrhneme vám optimálně diverzifikované investiční portfolio na míru.

2. Bonus na nezainvestované prostředky 7 % p. a.

Zbylé nezainvestované prostředky se vám budou zhodnocovat na Finančním účtu. Sazba bude složena z úroku 3,4 % p. a. u naší partnerské banky a bonusu ve výši 3,6 % p. a. přímo od CYRRUS pro naše nové klienty.

Akce platí pouze do 30. 4. 2024, proto neváhejte, staňte se našim klientem a začněte zhodnocovat své finance co nejdříve.

Podmínky marketingové akce CYRRUS DUO najdete zde.

Máte peníze v korunách? <br>Zkombinujte bezkonkurenční zhodnocení s chytrým investováním
Zobrazit celý disclaimer
Nechcete své koruny investovat? Nevadí. Bonusovou sazbu máme pro všechny

Nechcete své koruny investovat? Nevadí. Bonusovou sazbu máme pro všechny

Pokud nesplníte podmínky pro bonus v rámci naší akce CYRRUS DUO, získáte k základní sazbě od naší banky bonus ve výši 1,6 % p. a. Celkem se vám tedy budou finance zhodnocovat sazbou 5 % p. a.

A to pořád stojí za to!

Sazbu 5 % p. a. získáte od libovolné výše převedené částky. Sazba se vám bude připisovat po dobu až tří měsíců.

Zobrazit celý disclaimer

Zhodnocujeme (nejen) firemní peníze v EUR a USD

Nezainvestovaná eura a dolary stačí převést na váš nový účet u CYRRUS, kde se budou zhodnocovat dynamickou sazbou.

Jak se určuje výše úrokové sazby?

Dynamický úrok je závislý na aktuální hodnotě sazby ESTR (pro EUR) nebo SOFR (pro USD). Mrkněte na modelový příklad pro EUR, jak se výsledná sazba počítá.

Zhodnocujeme (nejen) firemní peníze v EUR a USD
Zobrazit celý disclaimer

   

*Hodnota sazby ESTR ke dni 14. 2. 2024. Zdroj: www.ecb.europa.eu

 

  ESTR (The Euro Short-Term Rate) je referenční jednodenní úroková sazba eura, kterou vypočítává a zveřejňuje Evropská centrální banka.

  SOFR (Secured Overnight Financing Rate) je referenční jednodenní úroková sazba US dolaru, kterou vypočítává a zveřejňuje Federal Reserve Bank of New York.

 

Více informací o výpočtech pro eura a dolary najdete v našich PDF letácích.
 

 

Zobrazit celý disclaimer

Využijte stávající hladiny úrokových sazeb na trhu

A nechte si své finance zhodnocovat za bezkonkurenčních podmínek s CYRRUS.

 

Nejlepší zhodnocení

nezainvestovaných prostředků v ČR

 

Finanční účet

je úplně ZDARMA

 

Jsme pod dohledem

máme licenci ČNB

 

Online a pro každého

pro právnické i fyzické osoby

Chytré rozložení

financí ke zhodnocení

 

Možnost kdykoliv navýšit částku k investování

a vytáhnout z trhu možná dokonce ještě více

 

Zobrazit celý disclaimer

Mějte na paměti, že investování s sebou nese rizika. Historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Nic neskrýváme. Jsme CYRRUS.

Zobrazit celý disclaimer

Zanechte nám kontakt a my se vám ozveme

$$validation: emailinput_2$$
 

Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.

Nejčastěji se nás ptáte...

  1. Pro založení Finančního účtu musíme ověřit vaši identitu. Stačí vyplnit osobní údaje, číslo vašeho bankovního účtu a adresu.
  2. Dále nahrajete dva doklady totožnosti a potvrzení o bankovním účtu otevřeném na vaše jméno. Může to být výpis z účtu nebo třeba smlouva.
  3. Nezbytnou součástí je také vyplnění investičního dotazníku (jaké jsou vaše zkušenosti s investováním, obecné znalosti, postoj k riziku…).
  4. Smlouvu poté podepíšete. Jak jinak než online. Na vámi uvedené telefonní číslo vám pošleme ověřovací SMS kód. Ten opíšete do připraveného formuláře.
  5. Hotovo. Vítáme vás v CYRRUS.

Vaše úročené nezainvestované vklady budou uloženy na bankovním účtu v naší partnerské bance v České republice, a to na účtu vedeném ve zvláštním režimu podle § 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Vklady tak budou pojištěny stejným způsobem, jako např. peníze na vašem běžném bankovním účtu (§ 41a a násl. zákona o bankách), tedy ve výši 100 % částky vypočtené podle zákona o bankách, maximálně však do výše ekvivalentu 100 000 EUR. Podrobnější info ZDE (odkaz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-21#cast14).

Za připsání úroku je účtován poplatek dle ceníku CYRRUS dostupného na našich webových stránkách. Momentálně je výše poplatku 0,4 % p. a. z aktuálního zůstatku na vašem Finančním účtu. Nezapomeňte také, že na úročení se dle české legislativy vztahuje srážková daň.

Poplatky u investic se řídím platným ceníkem služeb. Více informací k optimálnímu nastavení portfolia vám vysvětlí investiční makléř.

Úroky se připisují měsíčně. Zpravidla v prvních dnech následujícího měsíce.

Podívejte se na aktuální seznam nabízených CYRRUS investic. Prohlédnout nabídku investic >

Zavoláte na naši bezplatnou linku 800 297 787. V pracovních hodinách jsou naši zaměstnanci k dispozici a případné požadavky s vámi bezodkladně vyřídí.

Zajímají vás další informace?

Investiční příležitosti se nerodí každý den. Když se ale objeví, je nutné reagovat rychle. Proto je praktické mít připravené peníze v pohotovosti u vašeho brokera. Pokud zrovna nebudou zainvestované, budou úročeny sazbou až 7 % p. a. Díky tomu dává tato příprava perfektní smysl.

Vít HradilHlavní ekonom CYRRUS

Naši partneři

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer