Bezkonkurenční zhodnocení a chytré investování v jednom

Představujeme produkt CYRRUS DUO, který zhodnocuje finance hned dvěma způsoby. Získejte nejvyšší bonusovou sazbu na trhu na nezainvestované prostředky a přitom vydělávejte na chytrých investicích do dluhopisů či investičních certifikátů s ochranou kapitálu.

Z čeho se skládá CYRRUS DUO?

Zobrazit celý disclaimer

Využijte stávající úrovně úrokových sazeb na trhu a bezkonkurenčních podmínek produktu CYRRUS DUO. Neváhejte, staňte se naším klientem a začněte zhodnocovat své finance co nejdříve.

Podmínky marketingové akce CYRRUS DUO najdete zde.

 

Proč právě CYRRUS DUO

 

Nejlepší zhodnocení

nezainvestovaných prostředků v ČR

 

Vedení finančního účtu

je úplně ZDARMA

 

Jsme pod dohledem

máme licenci ČNB

 

Snadné založení účtu

pro právnické i fyzické osoby

Chytré rozložení financí

mezi investice a zhodnocení

 

Možnost kdykoliv navýšit částku k investování

a vytáhnout z trhu možná dokonce ještě více

 

Zobrazit celý disclaimer

Nezávazně poptejte a my se vám ozveme

$$validation: emailinput_2$$

Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.

Mějte na paměti, že investování s sebou nese rizika. Historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Nic neskrýváme. Jsme CYRRUS.

 

* Hotovost představuje nezainvestované finanční prostředky v CZK na Finančním účtu CYRRUS.

Zobrazit celý disclaimer

Jak to funguje?

  1. Vyplníte formulář výše. Ozve se vám náš makléř a zodpoví všechny vaše dotazy.

  2. Uzavřete s námi komisionářskou smlouvu online.

  3. Vyberete si, kam chcete zainvestovat. Dáte přednost certifikátům nebo dluhopisům?

  4. Nezainvestované prostředky začnete zhodnocovat 7 % p. a. díky CYRRUS DUO.

Nejčastěji se nás ptáte...

  1. Pro založení Finančního účtu musíme ověřit vaši identitu. Stačí vyplnit osobní údaje, číslo vašeho bankovního účtu a adresu.
  2. Dále nahrajete dva doklady totožnosti a potvrzení o bankovním účtu otevřeném na vaše jméno. Může to být výpis z účtu nebo třeba smlouva.
  3. Nezbytnou součástí je také vyplnění investičního dotazníku (jaké jsou vaše zkušenosti s investováním, obecné znalosti, postoj k riziku…).
  4. Smlouvu poté podepíšete. Jak jinak než online. Na vámi uvedené telefonní číslo vám pošleme ověřovací SMS kód. Ten opíšete do připraveného formuláře.
  5. Hotovo. Vítáme vás v CYRRUS.

Úrokové sazby na finančním trhu se odvíjejí od stávajících sazeb stanovených Českou národní bankou. Ta je však poslední dobou snižuje a panuje přesvědčení, že v tom bude i nadále pokračovat. Na peněžním trhu tak nyní lze za vklady v českých korunách inkasovat čím dál nižší úroky.

CYRRUS jako obchodník s cennými papíry ukládá prostředky klientů u českých bank. Úroky získané na těchto účtech připisujeme zpět právě vám, majitelům těchto financí. K úrokové sazbě 4,15 %, kterou aktuálně poskytuje naše partnerská banka, vám nyní v rámci produktu CYRRUS DUO připisujeme ještě bonus ve výši 2,85 %.

Stačí se jen bezpečně a online zasmluvnit v našem systému a splnit výše uvedené podmínky.

Úrok 7 % p. a. se skládá z úroku 4,15 % p. a. u naší partnerské banky a bonusu ve výši 2,85 % p. a. od CYRRUS pro nové klienty v rámci marketingové akce (pravidla zde). Bonus připisujeme po dobu až 6 měsíců od podpisu smlouvy. Poté vaše zatím nezainvestované finanční prostředky dále úročí partnerská banka společnosti. Výše úroků je závislá na aktuálních sazbách, které CYRRUS poskytují partnerské finanční instituce na klientských účtech. Pokud pro vás sazba přestane být atraktivní, můžete kdykoliv nezainvestované prostředky vybrat. Okamžitě a bez jakýchkoliv poplatků.

Vaše úročené nezainvestované vklady budou uloženy na bankovním účtu v naší partnerské bance v České republice, a to na účtu vedeném ve zvláštním režimu podle § 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Vklady tak budou pojištěny stejným způsobem, jako např. peníze na vašem běžném bankovním účtu (§ 41a a násl. zákona o bankách), tedy ve výši 100 % částky vypočtené podle zákona o bankách, maximálně však do výše ekvivalentu 100 000 EUR. Podrobnější info ZDE (odkaz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-21#cast14).

Za připsání úroku je účtován poplatek dle ceníku CYRRUS dostupného na našich webových stránkách. Momentálně je výše poplatku 0,4 % p. a. z aktuálního zůstatku na vašem Finančním účtu. Nezapomeňte také, že na úročení se dle české legislativy vztahuje srážková daň.

Poplatky u investic se řídím platným ceníkem služeb. Více informací k optimálnímu nastavení portfolia vám vysvětlí investiční makléř.

Úroky se připisují měsíčně. Zpravidla v prvních dnech následujícího měsíce.

Podívejte se na aktuální seznam nabízených CYRRUS investic. Prohlédnout nabídku investic >

Zavoláte na naši bezplatnou linku 800 297 787. V pracovních hodinách jsou naši zaměstnanci k dispozici a případné požadavky s vámi bezodkladně vyřídí.

Tím pádem nesplníte podmínky produktu CYRRUS DUO. Vaše nezainvestované prostředky se vám budou zhodnocovat na Finančním účtu výší 5,5 % p. a. Sazba bude složena z úroku 4,15 % p. a. u naší partnerské banky a bonusu ve výši 1,35 % p. a. přímo od CYRRUS. Výše sazby je platná po dobu 3 měsíců.

Ano, vklady můžete postupně navyšovat. 7% úrok s bonusem získáte při splnění podmínek marketingové akce, tzn. že i následující vklady budou rozděleny 50/50 mezi Finanční účet a investice.

Zajímají vás další informace?

Investiční příležitosti se nerodí každý den. Když se ale objeví, je nutné reagovat rychle. Proto je praktické mít připravené peníze v pohotovosti u vašeho brokera. Pokud zrovna nebudou zainvestované, budou úročeny sazbou až 7 % p. a. Díky tomu dává tato příprava perfektní smysl.

Vít HradilHlavní ekonom CYRRUS

Naši partneři

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer